D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

Nowy system monitorowania emisji pyłowych dla mniejszych zakładów i zastosowań procesowych.

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Urządzenie działa z wykorzystaniem metody podwójnego przejścia i zasady autokolimacji. Wiązka światła dwukrotnie przebiega drogę pomiarową. Mierzonym i przetwarzanym sygnałem pomiarowym jest tłumienie natężenia wiązki pochodzące od zawartości pyłów w sekcji pomiarowej.

D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

 

ZASTOSOWANIA:

 • Urządzenie dla mniejszych instalacji nie objętych wymogiem zgodności
 • Ciepłownie, elektrownie
 • Kotłownie w zakładach przemysłowych, koszarach,szpitalach, szkołach
 • Instalacje odpylania i zespoły filtrów odpylających
 • Monitorowanie procesowe
 • Monitorowanie filtrów

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar in-situ bezpośrednio w przepływie gazów kominowych
 • Cyfrowe przetwarzanie danych przez mikroprocesor
 • Ustawiana wartość graniczna
 • Dwa przełączane wyjścia stykowe
 • Okres całkowania sygnału pomiarowego 4/15/64 sekundy
 • Wewnętrzna pamięć zdarzeń
 • Prostota obsługi konserwacyjnej poprzez interfejs PC
 • Wynik pomiaru zgłaszany jako zaczernienie lub wygaszanie
 • Nie trzeba stosować osłon atmosferycznych

KOMPONENTY SYSTEMU:

 • Głowica pomiarowa D-R 220
 • 2 reflektory, dla długości drogi pomiarowej 0,4 – 3,5 m i 3 – 10 m
 • Kołnierze montażowe
 • Jednostka zasilania wraz z urządzeniem powietrza płukania
 • Reflektor punktu zerowego

MODELE:

 • System 1: dla sekcji pomiarowych do 3,25 m
 • System 2: dla sekcji pomiarowych od 2,75 do 10 m

OPCJE:

 • Filtry o neutralnej gęstości dla sprawdzania liniowości
 • Wziernik-wizjer

 

 

Specyfikacja:

Pomiary zaczernienie, wygaszanie
Zakresy pomiarowe 0 – 25 / 50 / 100% zaczernienie
0 – 0,2 / 0,4 – 1,6 wygaszanie
0 – 160 mg/m3
0 – 4000 mg/m3  1)zapylenie
Zasada pomiaru transmisja
Temperatura gazów kominowych powyżej punktu rosy, do 200°C, opcja do 500°C, zależnie od zastosowania
Ciśnienie gazów kominowych -50 do +10 hPa, opcjonalnie wyższe
Średnica kanału 400 – 10 000 mm
Temperatura otoczenia -20 do +50°C
Klasa ochrony IP65
Wyjście pomiarowe 0 / 4 – 20 mA / 400Ω
Wyjścia cyfrowe 2 wyjścia przekaźnikowe 30 VA, maks. 48 V / 1A
Wejścia cyfrowe n.d.
Dokładność < 2% zakresu pomiarowego
Granica detekcji < 2% zakresu pomiarowego
Napięcie zasilania 24 VDC, 0,4 A
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) głowica pomiarowa 160 x 150 x 314 mm
Ciężar urządzenie pomiarowe 2,7 kg
reflektor 1,6 kg
JEDNOSTKA ZASILANIA
Doprowadzenie powietrza płukania zintegrowane
Napięcie zasilania 85-264 VAC, 46-63 Hz 50 VA
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 210 x 300 380 mm
Ciężar 13 kg
Klasa ochrony IP54
Uwagi 1) w odniesieniu do 1 m długości drogi pomiarowej po kalibracji grawimetrycznej