Analizatory Procesowe

Analizatory procesowe dostępne w naszej ofercie pozwalają wykonywać niezwykle precyzyjne pomiary parametrów procesów przemysłowych, co w znaczącym stopniu ułatwia kontrolę ich przebiegu, wychwytywanie nieprawidłowości oraz ich eliminację. Dzięki temu możliwa jest efektywna optymalizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych. Asortyment rozwiązań dostępnych w OMC Envag obejmuje m.in. urządzenia pomiarowe mieszanin procesowych dla różnych gałęzi przemysłu. Projektujemy i konfigurujemy analizatory oraz systemy pomiarowe dla wielu sektorów gospodarki i przemysłu. Wszystkie dostarczane przez nas układy charakteryzują się wysoką jakością komponentów, wiarygodnością pomiarów i umiarkowaną potrzebą obsługową. W ramach realizowanych projektów oferujemy opiekę serwisową realizowaną przez wykwalifikowany zespół inżynierów.

Skontaktuj się z działem
Pomiarów Procesowych i Środowiskowych

Analizatory Procesowe

Jednym z obszarów naszej działalności, jest dostarczanie rozwiązań analitycznych dla szeroko rozumianej branży procesowej. Oferujemy analizatory i układy pomiarowe do monitoringu skomplikowanych mieszanin procesowych. Współpracujemy w tym zakresie z czołowymi producentami aparatury pomiarowej oraz komponentów towarzyszących, co zapewnia możliwość konfigurowania systemów analitycznych skrojonych zgodnie z potrzebą Klienta i spełniających najwyższe wymagania branży procesowej.

Dostarczane przez nas analizatory i systemy pozwalają na automatyzację procesów, gwarantując ciągłość i wiarygodność pozyskiwanych danych.

W dziedzinie analiz procesowych naszymi głównymi dostawcami są:

 • ABB
 • Process Insights
 • Chromatotec
 • AMETEK
 • M&C

Główne zakresy realizacji

 • chromatografia procesowa do analizy składu gazu ziemnego, LPG i LNG
 • analizatory wykorzystujące Transformatę Fouriera (FTIR, FT-NIR)
 • analizatory do kontroli procesu Clausa
 • analizatory wilgotności
 • analizatory gazów procesowych i spalin,
 • pyłomierze do kontroli filtrów workowych i elektrofiltrów
 • przepływomierze do monitoringu emisji i kontroli procesu oczyszczania gazów odlotowych
 • analizatory do optymalizacji procesu spalania
 • przenośne i stacjonarne analizatory do pomiarów LZO
 • pomiar stężeń gazów w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska

ProCeas Ap2E (Durag Group) Laserowy analizator o wysokiej czułości do pomiarów gazów i czystości wodoru automotive wg normy ISO 14687-2

Nowoczesny laserowy analizator gazów w technologii OFCEAS – Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (IR) przeznaczony do pomiarów online zanieczyszczeń wodoru o jakości dla automotive – samochodów wodorowych z ogniwami paliwowymi typu PEM, wymaganych przez normę ISO 14687-2. Analizator pozwala na integrację do 4 laserów i pomiar 10 związków w fazie gazowej takich jak: tlen, metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, siarkowodór, woda, chlorowodór, amoniak, kwas mrówkowy, aldehyd mrówkowy. Jest rekomendowany przez wiodące laboratoria analityczne. Zintegrowany z odpowiednim chromatografem gazowym i/lub GC-MS pozwala na pomiar wszystkich związków wymaganych przez normę ISO 14687-2 przy najlepszych na rynku parametrach pomiaru i najkorzystniejszej cenie.

Pomiar rtęci w spalinach – Gasmet CMM

System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu emisji rtęci. System uzyskał certyfikat QAL1 wydany przez TUV oraz MCERTS.

Jest to idealne rozwiązanie do ciągłego pomiaru rtęci w strumieniach gorących, mokrych oraz korozyjnych gazów. Wszystkie części systemu mające kontakt z próbką grzane są do 180 °C.