OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 16:00

+48 22 858 78 92

Kategorie produktów

Przemysłowe analizatory firmy C.I. ANALYTICS

Służą do pomiaru stężeń siarkowodoru H2S metodą kolorymetryczną. W ofercie znajdują się zarówno analizatory śladowych stężeń (ppb) jak i wysokich (tysiące ppm). Dostępne są analizatory w wersji przeznaczonej do stref zagrożenia wybuchem oraz normalnej. Dodatkowo w ofercie znajdują się analizatory całkowitej siarki TSR, chlorków i azotu w gazach i cieczach oraz paliwach.