Czyszczenie basenów przemysłowych

Przenośne zautomatyzowane urządzenia do czyszczenia zbiorników, osadników, komór, filtrów powolnych i stawów infiltracyjnych. Stacjonarne urządzenia do odszlamiania osadników.