Systemy i aplikacje dla automatyki przemysłowej.

Dostarczamy systemy i produkty które wyróżniają się przewagą technologiczną. Integrujemy i wdrażamy technologie które sprostają najnowszym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Integrujemy systemy automatyki przemysłowej.

Nasza praca projektowa, to znajomość standardów klienta i nasze wypracowane standardy dla rozwiązań stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, materiałów, schematów, dzięki temu możemy bardzo szybko zakończyć etap projektowy i błyskawicznie przejść do etapu fizycznej realizacji zadania. Nasza praca projektowa to również wysoka elastyczność, w ramach możliwości dopasowujemy naszą dokumentację oraz rozwiązania do potrzeb klienta.

Przeglądaj systemy i aplikacje

Wyszukaj:

Analiza barwy

Posiadamy w ofercie szereg różnego rodzaju asortymentu do pomiaru barwy zarówno ciał stałych jak i substancji płynnych. Nasze urządzenia w postaci zaawansowanych spektrokolorymetrów mają możliwość pomiaru barwy w wielu skalach, między innymi takich jak …

Automatyczny pobór próbek wody i ścieków

Stacjonarne, przenośne i przewoźne automaty do poboru prób wody i ścieków amerykańskiej firmy Teledyne Isco pracują w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Normę ISO 5667. Umożliwiają pobór prób w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz po …

Dezynfekcja ścieków szpitalnych

Dezynfekcja ścieków szpitalnych, w tym wysokozakaźnych przy wykorzystaniu środków utleniających m.in. podchlorynu sodu   Podstawy Prawne Szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne są ustawowo zobowiązane do p …

Dozowanie klejów w przemyśle papierniczym

Wykonujemy kompletne panele dozowania dedykowane do przemysłu papierniczego zapewniające niezawodne i precyzyjne dozowanie kleju m.in. na prasę zaklejającą. Projektujemy i wykonujemy tablice dozowania w kilku wariantach: z rotametrem oraz wtórnym rozci …

Dozowanie nawozów, pestycydów w rolnictwie i ogrodnictwie

Systemy dozowania dedykowane do rolnictwa i ogrodnictwa   Oferujemy systemy dozowania dedykowane do rolnictwa i ogrodnictwa. Pompy dozowania mogą być wykorzystywane np. przy uprawie borówki amerykańskiej, kwiatów ozdobnych, oraz nawożeniu upraw i …

Emulsje chłodzące i ciecze technologiczne

Dozowanie, kondycjonowanie wody chłodzącej i kotłowej. Dzięki kondycjonowaniu wody obiegowej, zapewniamy utrzymanie pierwotnych parametrów wymiany ciepła, ograniczamy korozję i przyrost życia biologicznego. Nasze systemy zbudowane są poniższych kompone …

Filtracja wody w obiegach chłodzenia

Filtry Bernoulli dedykowane do układów chłodzenia. Dostawa kompleksowych rozwiązań w zakresie filtracji i separacji ciał stałych z wody. Filtry dostarczane są z lokalną skrzynką sterowania, płukanie załączane w zależności od czasu oraz spadku ciśnienia …

Kontrola parametrów i sterowanie w obiegach chłodzenia

Oferujemy kompleksowe rozwiązania kontroli podstawowych pomiarów, kluczowych dla zachowania optymalnych parametrów wody chłodzącej, takich jak: pH, Redox (ORP), konduktywność, korozja ogólna i wżerowa. Oferowane przez nas sterowniki Walchem W100, W600, …

Monitorowanie parametrów w procesach pasteryzacji i sterylizacji w przemyśle spożywczym

Procesy termiczne w przemyśle spożywczym Monitorowanie, rutynowa kontrola i walidacja Aby móc oferować swoje produkty na rynku oraz być konkurencyjnym należy dokładnie monitorować przebieg procesów termicznego utrwalania produktów aby był on bezpieczny …

Pomiar emisji gazów cieplarnianych z gleby

Pomiar gazów cieplarnianych uwalnianych z gleby i wód powierzchniowych jest ważną częścią badania zmian klimatycznych. Istotne jest, aby wiedzieć w jaki sposób ekosystemy glebowe wpływają na zmianę klimatu, a także w jaki sposób ekosystem reaguje na zm …

Pomiar on-line związków lotnych w tytoniu

Każdy kto ma do czynienia z procesem przetwarzania tytoniu wie, że prawidłowe określenie zawartości wilgoci jest kluczowe dla tego procesu. Po bardziej wnikliwej analizie okazuje się jednak, że pomiary typu on-line oparte na metodzie podczerwieni, mikr …

Pomiar przepływu wody i ścieków w kanałach grawitacyjnych

Przenośne i stacjonarne urządzenia firmy Teledyne Isco pomiaru przepływu wykorzystują laserową, hydroakustyczną oraz ultradźwiękową metodę pomiarową. Instalowane są w istniejących kolektorach, bez konieczności ich przebudowy. Służą do celów rozliczenio …

Pomiar rtęci w spalinach

Gasmet CMM System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu emisji rtęci. System uzyskał certyfikat QAL1 wydany przez TUV oraz MCERTS. Jest to idealne rozwiązanie …

Pomiar wilgotności – biomasa

Proces produkcji peletu odbywa się poprzez wtłaczanie suchych trocin, zrębków drzewnych pod dużym ciśnieniem do dyszy formującej. Ciepło powstałe w procesie powoduje zmiękczenie ligniny zawartej w ściankach komórek co jest z kolei przyczynia do powstan …

Pomiar wilgotności – czarna herbata

Pomiar i kontrola wilgotności podczas procesu przetwarzania zielonych liści herbacianych w czarną herbatę jest kluczowa dla uzyskania optymalnego smaku, aromatu, czasu leżakowania i wydajności procesu. Dzięki wiarygodnemu pomiarowi w czasie rzeczywisty …

Pomiar wilgotności – kawa

Zawartość wilgotności w kawie ma kapitalne znaczenie dla smaku i jakości końcowego produktu czy to naturalnej kawy lub kawy rozpuszczalnej. Możliwość poruszania się bliżej górnych wartości limitów specyfikacji produktu zwiększa możliwości zwiększenia w …

Pomiar wilgotności – produkcja kartonu i papieru

Ciągły, odbywający się w czasie rzeczywistym pomiar wilgotności pozwala na pełna kontrolę procesu produkcji, umożliwia wyprodukowanie wyrobu o żądanych parametrach a także uniknięcie niepotrzebnych strat i optymalizację procesu produkcji. W zależności …

Pomiar wilgotności oleju I stopnia zbrązowienia

Smak, Tekstura oraz Wygląd to kluczowe atrybuty jakości chipsów wpływające na sukces produktu spożywczego na rynku. Niezwykle istotne znaczenie posiada kontrola takich parametrów produktu jak wilgotność, kolor oraz zawartość oleju w procesie produkcji. …

Pomiar wilgotności w granulacie oraz w gotowych płytkach ceramicznych

Pomiar i kontrola wilgotności jest bardzo ważna w całym procesie produkcji płytek ceramicznych aby zapewnić odpowiednią jakość produktu oraz wydajność samego procesu. Wiarygodny, ciągły pomiar wilgotności przynosi nam następujące korzyści : Oszczędnośc …

Pomiary spektrofotometryczne

OMC ENVAG dysponuje szeroką gamą różnego rodzaju spektrofotometrów VIS oraz UV-VIS jak i prostszych urządzeń w postaci fotometrów jedno- lub kilku- parametrowych, o diodach na konkretną długość fali. Bogaty wybór parametrów jakie możemy zmierzyć, spraw …

Precyzyjne pomiary on-line i at-line w przemyśle tytoniowym

Precyzyjny pomiar wilgotności ma strategiczny wpływ na przebieg głównego procesu: kontrola wilgotności mieszanki jest niezbędna do utrzymania optymalnie wysokiej szybkości procesu w powiazaniu z uzyskaniem zamierzonej wilgotności na końcowym etapie pro …

Stacja meteorologiczna

Czujnik wieloparametrowy WXT520 przeprowadza równocześnie kilka pomiarów sprawdzających aktualne warunki atmosferyczne. Dokonuje pomiarów takich czynników jak: Temperatura Deszcz Prędkość wiatru Kierunek wiatru Ciśnienie Wilgotność Zebrane w ten sposób …

Sterylizacja nadtlenkiem wodoru – monitorowanie i walidacja

Sterylizacja plazmowa, w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod, wykorzystuje synergiczny efekt oddziaływania zarówno promieniowania UV, jak i cząstek reaktywnych, elektronów, jonów na mikroorganizmy. Plazma jest to zjonizowany, reaktywny gaz, który …

Sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) – monitorowanie, walidacja

Wraz z rozwojem medycyny, techniki medycznej pojawia się w codziennym użyciu coraz więcej zaawansowanych technologicznie materiałów, dla których jedyną bezpieczną metoda sterylizacji jest metoda niskotemperaturowa. Takie kryteria spełnia sterylizacja t …

System do monitoringu i kontroli jakości ścieków

IQ Sensor Net – System do monitoringu i kontroli jakości ścieków   IQ Sensor Net – System dla Oczyszczalni Ścieków oraz Aplikacji Przemysłowych Cyfrowy i modułowy IQ Sensor Net wprowadza szereg unikalnych rozwiązań. Klient posiada możliwość projek …

Systemy dezynfekcji wody i ścieków

Kompleksowe rozwiązania dezynfekcji ścieków Oferujemy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie dezynfekcji wody i ścieków. Szeroki zakres oferty począwszy od pomp dozowaniach podchlorynu sodu, instalacji dozowania chloru gazowego, aż po wytwarzanie podchlo …

Systemy dozowania chemii

Układy dozowania chemii we wszystkich procesach uzdatniania wody. Dozowanie dezynfektantów, antyskalantów, biocydów, korektorów pH w procesach korekcji wody chłodzącej. Oferujemy zarówno kompletne panele dozowania wyposażone w armaturę, jak i pompy do …

Systemy monitoringu stanu technicznego płaszcza pieca obrotowego

Monitorowanie stanu technicznego płaszcza, wymurówki i pierścieni płaszcza pieca obrotowego za pomocą kamery termowizyjnej poprzez analizę rozkładu temperatur na powierzchni pieca przy użyciu oprogramowania KilnMonitor IRT, a także zapis do archiwum an …

Szybki pomiar azotu online

QuickTONultra firmy LAR to innowacyjny analizator zapewniający pomiar online azotu ogólnego zgodnie z międzynarodowymi regulacjami. Urządzenie umożliwia pomiar nawet sześciu różnych strumieni próbek i posiada wysoką tolerancję na chlorki. Dużą zaletą j …

Szybki pomiar ChZT online bez odczynników analizator QuickCOD ultra

Ścieki przemysłowe rafineryjne surowe, z procesów chemicznych, czy ścieki z zakładów mleczarskich, papierniczych lub farbiarstwa: QuickCOD_ultra oferuje niespotykaną elastyczność oraz możliwość pracy w różnorodnych zastosowaniach i z różnymi typami ści …

Transport cieczy z wykorzystaniem pomp przewałowych

W swojej ofercie dla  naszych klientów posiadamy pompy chemoodporne ze sprzęgłem magnetycznym renomowanych firm. Szeroki zakres wydajności oraz różne wykonania materiałowe dedykowane dla najbardziej wymagających klientów. Typowe aplikacje z wykorzystan …