Urządzenia Technologiczne w Procesach Spalania

Proces spalania to przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie przede
wszystkim w ciepło, wykorzystywane w produkcji prądu, chłodu, do
wytwarzania różnego typu produktów, niszczenia lub przetwarzania odpadów
oraz w wielu innych procesach przemysłowych. Urządzenia technologiczne i
automatyka palnikowa są wykorzystywane do przeprowadzania procesu
spalania w sposób wydajny, czysty i bezpieczny, dlatego rozwiązania dostępne
w ofercie OMC Envag opracowano w taki sposób, aby zapewniały maksymalną
niezawodność i bezpieczeństwo pracy, spełniając najbardziej rygorystyczne
wymagania techniczne naszych klientów oraz obowiązujące normy.

W naszym asortymencie znajdują się wyłącznie certyfikowane rozwiązania przeznaczone
do zastosowania wszędzie tam, gdzie procesy spalania muszą być precyzyjnie
kontrolowane, a automatyka palnikowa niezawodna nawet w wymagających
warunkach procesowych.

Skontaktuj się z działem
Urządzeń Technologicznych w Procesach Spalania

Obszerna oferta rozwiązań związanych bezpośrednio z procesami spalania

Dział Urządzeń Technologicznych w Procesach Spalania zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażeniem układów palnikowych, systemów wspomagania optymalizacji spalania, zabezpieczeniami przemysłowymi układów palnikowych, oraz innymi aspektami technologicznymi związanymi bezpośrednio z procesem spalania:

 • Systemami dozoru (skanerami) płomienia dla układów jednopalnikowych, wielopalnikowych, wielopaliwowych oraz wielopaliwowych-wielopaliwowych.
 • Palnikami zapalającymi/pilotowymi
 • Palnikami gazowymi
 • Palnikami olejowymi
 • Palnikami low NOx
 • Automatyką palnikową i systemami sterowania
 • Kontrolą procesu spalania
 • Zapalarkami wysokoenergetycznymi i wysokonapięciowymi
 • Kamerami termowizyjnymi z termografią do obserwacji procesów wysokotemperaturowych w tym procesów spalania
 • Wspomaganiem optymalizacji spalania
 • Zapalarkami plazmowymi
 • Systemami zpalającymi do pochodni
 • Doradztwem technicznym oraz doradztwem projektowym
 • Innymi zagadnieniami związanymi z inicjowaniem, przebiegiem i optymalizacją procesu spalania

Nasz oferta skierowana jest do:

 • Energetyki i ciepłownictwa
 • Przemysłu rafineryjnego
 • Przemysłu petrochemicznego
 • Przemysłu chemicznego
 • Koksownie
 • Biogazownie
 • Cementownie
 • Spalarnie
 • Hutnictwa
 • Hut szkła
 • Przemysłu celulozowo-papierniczego
 • Zakładów produkcyjnych wykorzystujących przemysłowe instalacje palnikowe
 • Oraz wszelkich aplikacji związanych ze spalaniem i instalacjami palnikowymi oraz ich wyposażeniem