Analizatory Gazów

Oferujemy analizatory gazów w obudowach przenośnych, stacjonarnych przystosowanych do zabudowy w szaf pomiarowych rack 19”, przemysłowych i przeciwwybuchowych z certyfikatem ATEX. W zależności od gazowych jakie mają być mierzone, ich stężeń oraz składu mieszanin, wykorzystywane są różne metody pomiarowe: absorpcja w podczerwieni IR, transformata Fourier’a FTIR, filtry korelacyjne IFC, absorpcja w ultrafiolecie UV , paramagnetyczna, cyrkonowa, chemiluminescencja CLD, detekcja płomieniowa FID.

 

Pomiar gazów pojedynczych i wieloskładnikowych

Analizatory umożliwiają pomiar pojedynczych gazów, a w wersji wieloskładnikowej służą do jednoczesnego pomiaru nawet kilkudziesięciu składników. Wykorzystywane są do pomiaru spalin, biogazu, gazów odlotowych z procesów hutniczych, produkcji cementu, płyt drewnopodobnych, papieru i celulozy. Przy pomocy analizatorów kontrolowana jest atmosfera pieca, a także ilość zanieczyszczeń emitowanych z wyciągów znad maszyn i hal produkcyjnych.

Główne zakresy realizacji:

  • analizatory do gazów technicznych i mieszanek specjalnych – czystość i ślady zanieczyszczeń
  • pomiar stężeń gazów w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska
  • przenośne i stacjonarne analizatory do pomiarów LZO
  • pyłomierze do kontroli filtrów workowych i elektrofiltrów
  • przepływomierze do monitoringu emisji i kontroli procesu oczyszczania gazów odlotowych
  • Chromatografy gazowe, pomiary procesowe i środowiskowe