Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

GASMET CX4000 Wieloparametrowy, stacjonarny analizator gazów

Profesjonalny, wielokomponentowy analizator gazów przeznaczony do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator GASMET CX4000 zawiera spektrometr FTIR, termostatowaną kuwetę pomiarową oraz elektroniczną jednostkę obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie oferuje wszechstronne możliwości dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


GASMET CX4000 jest profesjonalnym, wielokomponentowym analizatorem gazów przeznaczonym do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator GASMET CX4000 jest przepływowym spektrometrem FTIR, zawiera stabilne źródło IR, odporny na dragnia i niezawodny interferometr Michaelsona, termostatowaną kuwetę pomiarową wykonaną z metali szlachetnych i odporną na korozję, detektor IR oraz elektroniczną jednostkę obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie oferuje wszechstronne możliwości dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

GASMET CX4000 umożliwia pomiary, w których inne analizatory w podczerwieni zawodzą. Jest idealnym narzędziem do pomiaru stężeń zanieczyszczeń w zakresie ppm w złożonych mieszaninach związków. Kuweta pomiarowa może być ogrzewana do temperatury 180°C, co umożliwia pomiary gazów o wysokiej wilgotności. Materiał, z którego wykonana jest kuweta oraz długość ścieżki optycznej może być dobrana w zależności od zastosowania.

Analizator wymaga jedynie prostej kalibracji na pojedynczym składniku gazowym. Osoba obsługująca sama jest w stanie skonfigurować analizator do własnych potrzeb.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni z technologią FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Molekuły gazu absorbują promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe widmo absorpcji gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w wybranych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

  • Monitoring emisji gazów z procesów spalania w spalarniach, elektrowniach i elektrociepłowniach
  • Kontrola procesów technologicznych
  • Badania i kontrola procesu spalania

ZALETY:

  • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
  • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
  • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
  • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
  • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

 

 

Specyfikacja:

Metoda pomiarowa Transformata Fouriera widma absorpcji w podczerwieni (FT-IR)
Liczba mierzonych związków gazowych
Maksymalnie 50, pomiar równoczesny
Mierzone związki i zakresy pomiarowe Do wyboru przez użytkownika
Zakres liczby falowej 900 – 4 200 cm-1
Rozdzielczość 8 lub 4 cm-1
Czas odpowiedzi T90 < 120 s, w zależności od przepływu i długości trasy pomiarowej
Przepływ próbki, ciśnienie próbki 120 – 600 l/h, ciśnienie atmosferyczne
Wymagana filtracja próbki
2 μm
Temperatura w kuwecie pomiarowej Do 180 °C
Długość drogi optycznej Od 1 do 9 m, w zależności od aplikacji
Kalibracja Kalibracja zera azotem (co najmniej 4.0) co 24 godziny
Dryft punktu zerowego 2 % najmniejszego zakresu / czas między kolejnymi kalibracjami
Dryft zakresu Brak
Nieliniowość 2 % najmniejszego zakresu
Oprogramowanie CALCMET, opatentowane przez firmę Gasmet, do obróbki widma próbki w zewnętrznym komputerze.
Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Obudowa Aluminiowa o wymiarach 482 x 196 x 450 mm
Waga Ok. 17 kg