Kategorie produktów

Analizatory tlenu firmy AMS Analysen

Służą do pomiaru tlenu wykorzystując różne metody pomiarowe: czujnik cyrkonowy, galwaniczny, elektrochemiczny oraz paramagnetyczny. W zależności od wybranego modelu tlen można zmierzyć w zakresie od stężeń śladowych 0,1 ppm do 100 % obj. Oferowane są sondy cyrkonowe, analizatory ekstrakcyjne w wersji przenośnej oraz stacjonarnej. Analizatory tlenu produkowane są obudowach zwykłych lub przeciwwybuchowych. Wybrane modele posiadają certyfikat QAL 1 do zastosowań w systemach monitoringu emisji.