Katalog produktów

Dostarczamy szerokie spektrum specjalistycznych produktów dla przemysłu.

Wyróżnione produkty

#Analiza barwy #Aplikacje kriogeniczne #Aromaty #Automatyczne Systemy Monitoringu Emisji #badania i kontrola procesu spalania #Badanie środowiska #Badanie stanu instalacji elektrycznej #Baseny #Biogazownie przemysłowe #Biogazownie rolnicze #Browarnictwo #Budownictwo #Cementownie #Chłodzenie #ciągły monitoring emisji spalin #Cukier #Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych #Deszczownie obrotowe #Dezynfekcja #Dezynfekcja ścieków #Dezynfekcja wody pitnej #Dezynfekcja wody technologicznej i przemysłowej #Dezynfekcja wody użytkowej #Dezynfektory #Dozowanie chemii #Dystrybucja wody #Edukacja #Elektrochemia #elektrowni i elektrociepłowni #Elektrownie #Eliminacja Legionelli #Energetyka (np. Kotły/biomasa) #Energetyka zawodowa i ciepłownictwo #Energia odnawialna #Filtracja wody #Gazownictwo #Gazy korozyjne i trujące #Gazy laboratoryjne #Gleba #Huty stali #Industrial process water treatment #instalacje farmaceutyczne #instalacje laboratoryjne #Instalacje ppoż. #instalacje przemysłowe #instalacje turbin gazowych #Instytuty #Inżynieria chemiczna #Klimatyzacja w zastosowaniach komercyjnych #Kolorymetria #Komory fermentacyjne #Kompost #Konfekcja #Konferencja #kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy #Kontrola jakości żywności #kontrola pracy kotłów i pieców #Kontrola procesów #kontrola procesów technologicznych #Kontrola procesu oczyszczania spalin #Kontrola spalania #Kontrola spalania w energetyce i ciepłownictwie #Kontrola spalania w energetyce; ciepłownictwie #Kosmetyki #Laboratoria #Laboratoria akredytowane #Laboratoria Instytuty Uczelnie #Laboratorium #Logistyka #Lokalizacja źródeł ognia #Mapowanie temperatury #Materiały roślinne #Miareczkowanie #Miernik połysku #Miernik przenośny #Mleczarstwo #Monitoring emisji gazów z procesów spalania w spalarniach elektrowniach i elektrociepłowniach #monitoring emisji ze spalarni #Monitoring filtrów workowych #Monitoring rtęci #Monitoring ścieków #Monitoring środowiska #Monitorowanie bezpieczeństwa #Monitorowanie jakości oleju spożywczego #Monitorowanie magazynów #monitorowanie powietrza w pomieszczeniach #Monitorowanie procesów #Monitorowanie procesu pasteryzacji #Monitorowanie rozchodzenia płomieni #Monitorowanie rozchodzenia się strefy płomieni #monitorowanie składników spalin w ciepłowniach dla wszystkich typów paliw (olej gaz i węgiel) jak również monitoring pracy urządzeń termicznego przetwarzania #Monitorowanie transportu #Municipal solar solutions #Mycie i czyszczenie #Myjki #Napoje #Nawadnianie #Nawozy #obiekty LCP #Obróbka skrawaniem #Obserwacja procesów chemicznych #Ochrona elektrofiltra #Ochrona przed mrozem #Ochrona środowiska #Oczyszczalnie ścieków #Oczyszczanie ścieków #Odpady #Odsalenie #Ogrzewanie przemysłowe #Ogrzewanie w budynkach komercyjnych #Olej spożywczy #Optymalizacja spalania w małych kotłach #Osady #Osady ściekowe #Owoce #pasteryzacja #Pasze #Podnoszenie ciśnienia #Podnoszenie ciśnienia w budynkach użyteczności publicznej #Policja #Polimery #Pomiar barwy w cieczach #Pomiar CHZT #Pomiar emisji mokrych gazów spalinowych #Pomiar gazów procesowych mokrych #Pomiar gazu ziemnego #pomiar jakości wodoru online #pomiar jakości wodoru zgodnie z normą ISO 14687-2 #Pomiar koloru #Pomiar odbicia #pomiar online na stacji tankowania wodoru #Pomiar ph #Pomiar połysku #Pomiar prędkości #Pomiar przepływu #Pomiar przewodności #pomiar śladowych zanieczyszczeń gazowych w wodorze #Pomiar stężenia pyłu #Pomiar substancji śladowych w procesach produkcji gazów #Pomiar tlenków azotu (NO i NOx) #Pomiar tlenu #Pomiar w strefach niebezpiecznych #Pomiar zawartości pyłu #Pomiary emisyjne w spalarniach odpadów #Pomiary jakościowe #pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych #Pomiary na potrzeby sterowania kotłem #Pomiary parametrów fizyko-chemicznych w wodach #pomiary procesowe składu wodoru #Pomiary technologiczne w gazach #Pomiary terenowe #Pomiary w przemyśle samochodowym (stanowiska testowe) #Poszukiwanie ludzi #Proces walidacji #Process liquids transfer #Procesy walidacyjne #Produkcja pary #Produkty farmaceutyczne #Produkty spożywcze #Przemysł Chemiczny (np. Detergent / TiO2) #przemysł farmaceutyczny #Przemysł farmaceutycznym #Przemysł Mineralny (np. cement/gips) #przemysł spożywczy #Przemysł Spożywczy (np. Mleko w proszku / tytoń) #Przygotowanie próbek gazowych dla analizatora w okresowej kontroli procesów spalania kontroli procesów technologicznych badaniach naukowych badaniach emisji na stanowiskach pracy #Rośliny #Rozpylanie kropelkowe / mikro #Rudy metali #Rutynowa kontrola #Ścieki przemysłowe #Sektor medyczny i farmaceutyczny #Sieci chłodnicze #Sieci ciepłownicze #Składowiska odpadów #Służby pożarnicze #Służby utrzymania ruchu #Soki #Spalanie LZO #Spalanie odpadów przemysłowych i komunalnych #Spalanie Przemysł Metalurgiczny (np. Stal/Aluminium) #Spalanie węglowodorów #spalarnie odpadów #Spektrofotometria #Sterylizacja #Stężenia w gazach procesowych w zakładach chemicznych #Stopy metali #Straż Graniczna #Straż Pożarna #Technologie przemysłowe #Testy laboratoryjne #Testy środowiskowe #Tkanki #Transport cieczy #Uczelnie #Ujęcie wód powierzchniowych #Układy chłodzenia #Urządzenia ostrzegające #Urządzenie przenośne służące do pomiaru aktywności oddechowej osadu czynnego #Uzdatnianie i obróbka specjalna wody #Uzdatnianie wody #Uzdatnianie wody pitnej #Walidacja #Wersje w ochronie Ex (z przedmuchem nadciśnieniowym) – analiza gazów palnych i niepalnych oraz analiza w strefach zagrożonych wybuchem. #Woda #Woda basenowa #Woda brudna i ścieki #Woda pitna #Woda powierzchniowa do nawadniania #Woda przemysłowa #Wodne systemy solarne #Wodociągi #Wodociągi i kanalizacja #Wody chłodzące #Wody gruntowe #Wody kotłowe #Wody powierzchniowe #Wody przemysłowe #Wody uzdatniane #Wyroby cukiernicze #Zasilanie w wodę #Zastosowania wojskowe #Zastosowanie pożarnicze #Żywność