Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

ProCeas Ap2E (Durag Group) Laserowy analizator o wysokiej czułości do pomiarów gazów i czystości wodoru automotive wg normy ISO 14687-2

Nowoczesny laserowy analizator gazów w technologii OFCEAS – Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (IR) przeznaczony do pomiarów online zanieczyszczeń wodoru o jakości dla automotive – samochodów wodorowych z ogniwami paliwowymi typu PEM, wymaganych przez normę ISO 14687-2. Analizator pozwala na integrację do 4 laserów i pomiar 10 związków w fazie gazowej takich jak: tlen, metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, siarkowodór, woda, chlorowodór, amoniak, kwas mrówkowy, aldehyd mrówkowy. Jest rekomendowany przez wiodące laboratoria analityczne. Zintegrowany z odpowiednim chromatografem gazowym i/lub GC-MS pozwala na pomiar wszystkich związków wymaganych przez normę ISO 14687-2 przy najlepszych na rynku parametrach pomiaru i najkorzystniejszej cenie.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


ProCeas® to analizator działający w trybie ekstrakcyjnym wykorzystujący opatentowaną technologię spektroskopii w podczerwieni ze sprzężeniem zwrotnym – OFCEAS do pomiaru składu wodoru z rozdzielczością spektralną 1 pikometra oraz limitami detekcji na poziomie poniżej części na bilion (sub-ppb). Analizator ProCeas® pracuje z badanym gazem pod zmniejszonym ciśnieniem, poniżej 100 mbar, co zapewnia odpowiednią jakość widma oraz czas pracy analizatora.

Optyczny system autokalibracji analizatora eliminuje dryft odpowiedzi, często spotykany w instrumentach analitycznych. Ze względu na dokładną metodę autokalibracji analizator pracuje bez konieczności kalibracji i sprawdzania gazami wzorcowymi. Analizator nie wymaga gazu zerowego, gazu nośnego czy przedmuchu. Jest urządzeniem wyróżniającym się na rynku innych analizatorów laserowych ze źródłem w postaci lasera kaskadowego ze względu na

 

METODA POMIAROWA:

Technika optical feedback cavity enhanced absorption spectroscopy wywodzi się z prac nad wysokorozdzielczą spektroskopią laserową z zastosowaniem wnęki rezonansowej. Powstała na Uniwersytecie Josepha Fouriera w Grenoble we Francji w odpowiedzi na potrzebę badań zawartości śladowych składników atmosfery (Morville, 2005). Przestrajalny laser diodowy emituje światło z zakresu podczerwieni, a molekularny „odcisk palca” dla śladowych ilości związków znajdujących się w kuwecie pomiarowej powstaje dzięki absorpcji wąskich częstotliwości rezonansowych generowanych we wnęce optycznej. Rodzaj i ilość laserów można dobierać w zależności od potrzeb analitycznych. Próbka poddawana jest analizie w celi pomiarowej stanowiącej wnękę optyczną. We wnęce optycznej znajdują się zwierciadła o bardzo dużym współczynniku odbicia, dzięki czemu osiągane są bardzo długie drogi optyczne, kilka tysięcy razy większe niż dla technik FTIR oraz NDIR, co wpływa na wielkość absorpcji zgodnie z prawem Lamberta-Beera. Zastosowanie V-kształtnej wnęki rezonansowej oraz sprzężenia zwrotnego lasera eliminuje szumy spektralne z wnęki rezonansowej, wzmacnia emisję i rozdzielczość pików.

Zastosowania:

 • pomiar jakości wodoru online
 • pomiar jakości wodoru zgodnie z normą ISO 14687-2
 • pomiar śladowych zanieczyszczeń gazowych w wodorze
 • pomiar online na stacji tankowania wodoru
 • pomiary procesowe składu wodoru

 

Zalety:

 • Pomiar do 10 związków, wybranych na życzenie H2S, CO, CO2, CH4, O2, NH3, H2O, HCHO, HCOOH
 • Modułowa budowa pozwalająca dobierać lasery do zastosowań analitycznych
 • Wysoka czułość i rozdzielczość spektralna
 • Kalibracja wewnętrzna, brak efektu dryftu
 • Brak konieczności stosowania gazu kalibracyjnego, gazu nośnego, gazu zerowego, przedmuchu
 • Niskie zużycie próbki
 • Dostępny w różnych obudowach
 • Dedykowane oprogramowanie

 

Specyfikacja:

Metoda pomiarowa Optical feedback cavity enhanced absorption spectroscopy
Liczba mierzonych związków gazowych 10 (dla analizatora ProCeas)
Mierzone związki i zakresy pomiarowe Do wyboru przez użytkownika
Rozdzielczość 1 pm
Czas odpowiedzi T90 < 30 s z wyjątkiem NH3, HCl (< 100s)
Powtarzalność 3*lod lub  +/–0,5%
Przepływ próbki, ciśnienie próbki < 2.4 -20 slh, ciśnienie < 100 mbar
Długość drogi optycznej 20-50 km
Kalibracja niewymagana
Dryft punktu zerowego pomijalny
Dryft zakresu pomijalny
Oprogramowanie Ap2E
Temperatura pracy analizatora +10 … +35 °C
Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Obudowa Dostępne różne konfiguracje, ATEX, IECEx, cUL