Producenci gazów

Dostarczamy systemy i produkty które wyróżniają się przewagą technologiczną w sektorze producentów gazów.

Integrujemy i wdrażamy technologie które sprostają najnowszym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pomiar rtęci w spalinach
– Gasmet CMM

Analizatory gazów firmy CHROMATOTEC

Analizatory zawartości pary wodnej,
siarki i tlenu

Analizatory gazów – pozostałe kategorie

Procesy spalania

Skanery płomienia

Pomiar rtęci w spalinach – Gasmet CMM

System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu emisji rtęci. System uzyskał certyfikat QAL1 wydany przez TUV oraz MCERTS.

Jest to idealne rozwiązanie do ciągłego pomiaru rtęci w strumieniach gorących, mokrych oraz korozyjnych gazów. Wszystkie części systemu mające kontakt z próbką grzane są do 180 °C.

Analizatory gazów firmy CHROMATOTEC

Przeznaczone do monitoringu odorów na oczyszczalniach ścieków, systemach filtracji i dezodoryzacji gazów, a także składowiskach odpadów. Aplikacje do kontroli jakości gazów technicznych przy produkcji są również dostępne. Szeroko stosowaną aplikacją jest pomiar ilości THT w gazie ziemnym, oferujemy stacjonarny system również do strefy zagrożenia wybuchem do ciągłej analizy związków siarki w gazie ziemnym lub gazie LPG.

Analizatory zawartości pary wodnej, siarki i tlenu firmy Ametek

Analizatory firmy Ametek przeznaczone są do monitorowania gazów w procesach rafineryjnych i petrochemicznych, przy wydobyciu gazu ziemnego, hutnictwie metali oraz szkła, przy spalaniu paliw, przemyśle szklarskim, materiałów półprzewodnikowych, farmaceutycznym i innych.

Analizatory gazów

– katalog produktów

Obszerna oferta rozwiązań związanych bezpośrednio z procesami spalania

 • Systemami dozoru (skanerami) płomienia dla układów jednopalnikowych, wielopalnikowych, wielopaliwowych oraz wielopaliwowych-wielopaliwowych.
 • Palnikami zapalającymi/pilotowymi
 • Palnikami gazowymi
 • Palnikami olejowymi
 • Palnikami low NOx
 • Automatyką palnikową i systemami sterowania
 • Kontrolą procesu spalania
 • Zapalarkami wysokoenergetycznymi i wysokonapięciowymi
 • Kamerami termowizyjnymi z termografią do obserwacji procesów wysokotemperaturowych w tym procesów spalania
 • Wspomaganiem optymalizacji spalania
 • Zapalarkami plazmowymi
 • Systemami zpalającymi do pochodni
 • Doradztwem technicznym oraz doradztwem projektowym
 • Innymi zagadnieniami związanymi z inicjowaniem, przebiegiem i optymalizacją procesu spalania

Systemy i aplikacje dla producentów gazów

Pomiar rtęci w spalinach

Gasmet CMM System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu …