OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Przemysł koksowniczy

Pyłomierze

Analizatory
GASMET TECHNOLOGY

Analizatory gazów SIEMENS

Analizatory węglowodorów

Procesy spalania

Skanery płomienia

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Filtracja wody i cieczy przemysłowych

Pyłomierze

W ofercie znajduje się cała gama pyłomierzy do ciągłego monitorowania stężeń pyłu w gazach odlotowych wykorzystujących metody optyczne oraz tryboelektryczną, Pyłomierze służące do monitoringu emisji posiadają certyfikat QAL1 zgodni z normą EN 15267 – 3 oraz PN – EN 14181. W zależności od parametrów mierzonych spalin oferowane są pyłomierze in-situ lub ekstrakcyjne. Podstawowe zastosowania to ciągły monitoring emisji oraz kontrola sprawności filtrów. W ofercie znajdują się również pyłomierze imisyjne i poborniki wysokoobjętościowe do pomiaru zapylenia powietrza

Analizatory GASMET TECHNOLOGY

Umożliwiają ciągły pomiar wielu składników gazowych jednocześnie – nawet do 50 z listy zawierającej ponad 350 związków – np. HF, HCl, TOC, NO, NO2, N2O, CO, NH3, H2O, SO2, CO2, Analizatory wykorzystują metodę pomiaru w podczerwieni FTIR. (transformacja Fouriera w podczerwieni). Produkowana jest wersja grzana do 180°C oraz wersja do pomiarów zanieczyszczeń powietrza otaczającego. Analizatory oferowane są w wersji stacjonarnej ekstrakcyjne oraz in-situ a także przenośnej. Zastosowania: monitoring emisji, kontrola procesu technologicznego, stanowiska pracy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska NZŚ.

Analizatory gazów SIEMENS

Analizatory z certyfikatem QAL 1 przeznaczone są do zastosowań w ochronie środowiska, monitoringu emisji oraz do kontroli procesów technologicznych. W ofercie znajdują się analizatory wykorzystujące metody pomiarowe: absorpcja w podczerwieni NDIR, termoprzewod- nościową, paramagnetyczną i laserową. Wszystkie analizatory występują w różnych wersjach obudowy, do instalacji w stelażach 19”, przenośne, przemysłowe do strefy zagrożenia wybuchem . W ofercie są analizatory ekstrakcyjne oraz in-situ, a także jedno i wielogazowe.

Obszerna oferta rozwiązań związanych bezpośrednio z procesami spalania

 • Systemami dozoru (skanerami) płomienia dla układów jednopalnikowych, wielopalnikowych, wielopaliwowych oraz wielopaliwowych-wielopaliwowych.
 • Palnikami zapalającymi/pilotowymi
 • Palnikami gazowymi
 • Palnikami olejowymi
 • Palnikami low NOx
 • Automatyką palnikową i systemami sterowania
 • Kontrolą procesu spalania
 • Zapalarkami wysokoenergetycznymi i wysokonapięciowymi
 • Kamerami termowizyjnymi z termografią do obserwacji procesów wysokotemperaturowych w tym procesów spalania
 • Wspomaganiem optymalizacji spalania
 • Zapalarkami plazmowymi
 • Systemami zpalającymi do pochodni
 • Doradztwem technicznym oraz doradztwem projektowym
 • Innymi zagadnieniami związanymi z inicjowaniem, przebiegiem i optymalizacją procesu spalania

Filtracja wody i cieczy przemysłowych

Separatory zanieczyszczeń (hydrocyklony) i filtry piaskowe o wysokiej efektywności dla różnych cieczy przemysłowych. Systemy filtracji dla chłodni i obiegów chłodzących. Automatyczne filtry sitowe. Filtry workowe.

Systemy i aplikacje dla branży koksowniczej

Kontrola parametrów i sterowanie w obiegach chłodzenia

Oferujemy kompleksowe rozwiązania kontroli podstawowych pomiarów, kluczowych dla zachowania optymalnych parametrów wody chłodzącej, takich jak: pH, Re …