Przemysł koksowniczy

Przemysł koksowniczy należy do sektorów gospodarki o wysokim poziomie emisji zanieczyszczeń, dlatego konieczne jest wdrażanie w tej branży rozwiązań pozwalających zminimalizować obciążenie środowiska. Innowacyjne rozwiązania i technologie koksownicze dostępne w OMC Envag pochodzą wyłącznie od najlepszych producentów światowych i pozwalają utrzymać wysoką wydajność produkcji i racjonalne jej koszty.

Pyłomierze

Analizatory
GASMET TECHNOLOGY

Analizatory gazów SIEMENS

Analizatory węglowodorów

Procesy spalania

Skanery płomienia

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Filtracja wody i cieczy przemysłowych

OMC Envag – wydajne technologie i systemy koksownicze

Od 30 lat skupiamy się na dostarczaniu naszym klientom wyłącznie najwyższej jakości usług i produktów niezależnie od sektora i branży, w której prowadzą działalność. Projektujemy, wdrażamy i uruchamiamy zaawansowane, niezwykle precyzyjne systemy kontrolno-pomiarowe wspierające procesy produkcyjne na każdym etapie, dzięki czemu można uzyskać realne, mierzalne oszczędności bez uszczerbku dla wydajności produkcji. Jesteśmy ukierunkowani na budowanie długofalowych, trwałych relacji z klientami, którym oferujemy również kompleksowe doradztwo i pełne wsparcie serwisowe. Systemy i technologie koksownicze stanowią tylko część asortymentu OMC Envag, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Systemy monitoringu emisji

Ciągłe systemy monitoringu emisji i imisji CEMS zgodny z normą PN-EN 14181 dostarczany w systemie pod klucz do elektrowni, elektrociepłowni spalarni odpadów, osadów i cementowni. Przenośny system do pomiarów emisji spalin, LZO ibiogazu zgodny z metodykami wyszczególnionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Analizatory gazów

Oferujemy stacjonarne i przenośne analizatory gazów w obudowach przenośnych, przemysłowych i przeciwwybuchowych ATEX. Nasze mierniki i analizatory wieloskładnikowe mogą służyć do pomiaru stężeń kilkudziesięciu gazów. Różne metody pomiarowe: podczerwień IR, FTIR, NDIR, paramagnetyczne, cyrkonowe, chemiluminescencja CLD, detekcja płomieniowa FID, analizatory wielogazowe. Pomiar spalin, biogazu, lotnych związków organicznych LZO, poszczególnych węglowodorów, atmosfery pieca. Mieszalniki gazów wzorcowych.

Analizatory GASMET TECHNOLOGY

Umożliwiają ciągły pomiar wielu składników gazowych jednocześnie – nawet do 50 z listy zawierającej ponad 350 związków – np. HF, HCl, TOC, NO, NO2, N2O, CO, NH3, H2O, SO2, CO2, Analizatory wykorzystują metodę pomiaru w podczerwieni FTIR. (transformacja Fouriera w podczerwieni). Produkowana jest wersja grzana do 180°C oraz wersja do pomiarów zanieczyszczeń powietrza otaczającego. Analizatory oferowane są w wersji stacjonarnej ekstrakcyjne oraz in-situ a także przenośnej. Zastosowania: monitoring emisji, kontrola procesu technologicznego, stanowiska pracy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska NZŚ.

Analizatory gazów SIEMENS

Analizatory z certyfikatem QAL 1 przeznaczone są do zastosowań w ochronie środowiska, monitoringu emisji oraz do kontroli procesów technologicznych. W ofercie znajdują się analizatory wykorzystujące metody pomiarowe: absorpcja w podczerwieni NDIR, termoprzewod- nościową, paramagnetyczną i laserową. Wszystkie analizatory występują w różnych wersjach obudowy, do instalacji w stelażach 19”, przenośne, przemysłowe do strefy zagrożenia wybuchem . W ofercie są analizatory ekstrakcyjne oraz in-situ, a także jedno i wielogazowe.

Pyłomierze, przepływomierze do gazów

Stacjonarne pyłomierze i przepływomierze do ciągłego pomiaru zapylenia i strumienia objętości gazów. Pyłomierze optyczne prześwietleniowe i rozproszeniowe,ekstrakcyjne i in-situ oraz tryboelektryczne. Mierniki prędkości ultradźwiękowe i wykorzystujące różnice ciśnień, anubara. Monitoring emisji, kontrola sprawności elektrofiltrów i odpylaczy workowych.

Obszerna oferta rozwiązań związanych bezpośrednio z procesami spalania

 • Systemami dozoru (skanerami) płomienia dla układów jednopalnikowych, wielopalnikowych, wielopaliwowych oraz wielopaliwowych-wielopaliwowych.
 • Palnikami zapalającymi/pilotowymi
 • Palnikami gazowymi
 • Palnikami olejowymi
 • Palnikami low NOx
 • Automatyką palnikową i systemami sterowania
 • Kontrolą procesu spalania
 • Zapalarkami wysokoenergetycznymi i wysokonapięciowymi
 • Kamerami termowizyjnymi z termografią do obserwacji procesów wysokotemperaturowych w tym procesów spalania
 • Wspomaganiem optymalizacji spalania
 • Zapalarkami plazmowymi
 • Systemami zpalającymi do pochodni
 • Doradztwem technicznym oraz doradztwem projektowym
 • Innymi zagadnieniami związanymi z inicjowaniem, przebiegiem i optymalizacją procesu spalania

Przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych

Przenośne i stacjonarne przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych, stosowane do pomiaru przepływu w kanałach otwartych, rurociągach całkowicie wypełnionych oraz pracujących pod ciśnieniem, a także ciekach naturalnych.

Filtracja wody i cieczy przemysłowych

Separatory zanieczyszczeń (hydrocyklony) i filtry piaskowe o wysokiej efektywności dla różnych cieczy przemysłowych. Systemy filtracji dla chłodni i obiegów chłodzących. Automatyczne filtry sitowe. Filtry workowe.

Elementy instalacji gazów technicznych, gazów specjalnych o wysokiej czystości oraz cieczy.

Elementy instalacji gazów technicznych, gazów specjalnych o wysokiej czystości oraz cieczy. Oferujemy wykonanie kompletnych instalacji gazów specjalnych, technicznych oraz sprzedaż elementów armatury takich jak : reduktory gazu, zawory, filtry, połączenia sztywne i elastyczne, szybkozłącza firmy Rotarex do zastosowań: przemysłowych, kriogenicznych, LPG, CNG, wysokiej czystości i toksycznych. System połączeń Serto: złączki, wężyki, rurki ze stali, miedzi, brązu, PVDF, PA, niskich i wysokich temp. i ciśnień, czynników agresywnych, toksycznych także spożywczych. Rotarex : Najwyższej jakości elementy do gazów czystych i UHP: reduktory, punkty poboru, panele rozprężania, zawory, filtry i złączki

Mierniki i detektory gazów

Mierniki i detektory gazów toksycznych i wybuchowych, metanomierze i eksplozymetry, tlenomierze, wykrywacze czadu,  analizatory lotnych związków organicznych LZO / PID, mierniki promieniowania i radiacji, rurki wskaźnikowe / kolorymetryczne, mierniki i systemy bezprzewodowe z komunikacją radiową.

Systemy i aplikacje dla branży koksowniczej

Kontrola parametrów i sterowanie w obiegach chłodzenia

Oferujemy kompleksowe rozwiązania kontroli podstawowych pomiarów, kluczowych dla zachowania optymalnych parametrów wody chłodzącej, takich jak: pH, Re …