Kategorie produktów

Zintegrowana stacja monitoringu ścieków i wód powierzchniowych

Urządzenia firmy Teledyne Isco można zintegrować w stację monitoringu wody i ścieków, indywidualnie pod kątem prowadzonych badań. Interfejs Urządzeń Peryferyjnych 2105, jest modułem stworzonym z myślą o komponowaniu systemów pomiaru i rejestracji parametrów ilościowych i jakościowych środowiska, poboru i selekcji próbek oraz transmisji danych.