Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Kategorie produktów

Przenośne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych GLS / 3700 / 6712 firmy TELEDYNE ISCO

Przenośne samplery firmy Teledyne Isco umożliwiają automatyczny pobór reprezentatywnych prób wody i ścieków. Dostępne są w trzech różnych wersjach elektroniki - od najprostszego modelu GLS do podstawowych zastosowań, gdzie istotne jest pobranie próby zbiorczej proporcjonalnie do czasu lub przepływu - do zaawansowanego technicznie modelu 6712 przystosowanego dodatkowo do wszechstronnego monitoringu wody i ścieków. Użytkownik każdej wersji urządzenia ma możliwość elastycznego sterowania objętością pobieranych prób w zakresie od 10 do 9900 ml oraz określenia warunków poboru. Wszystkie automaty do poboru firmy Teledyne Isco wyposażone są w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o max. wysokości podnoszenia do 8,5 m (model 6712), zapewniającą prędkość przepływu próbki w linii ssącej na całej jej długości powyżej 0,5m/s. Linia ssąca jest każdorazowo przedmuchiwana przed poborem i po poborze oraz, w zależności od typu urządzenia, automatycznie przepłukiwana cieczą źródłową. Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik detekcji cieczy gwarantuje wysoką powtarzalność poboru na poziomie ±5% oraz brak wrażliwości na zmienne przewodnictwo pobieranej cieczy. Ponadto, zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do przepływu (wymagany jest przepływomierz), w trybie zdarzeniowym - po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów (model 6712). Niezależnie od aktualnego programu można także ręcznie (z pulpitu sterowniczego) sterować pobieraniem prób. Model 6712 posiada możliwość rozbudowy o przepływomierze ścieków oraz zintegrowane sondy pomiarowe: pH, temperatury, konduktywności, tlenu rozpuszczonego itp. W każdym z typów samplerów istnieje możliwość doboru odpowiedniej do danej aplikacji konfiguracji butelek – od pojedynczych butelek zbiorczych do zestawu 24 butelek. Istnieje również możliwość wydzielenia poszczególnych butelek z zestawu na próbki tzw. zdarzeniowe. Wszystkie samplery firmy Teledyne Isco posiadają stopień szczelności kontrolera IP 67 i przystosowane są do mocowania w studniach kanalizacyjnych. Zastosowania: monitoring sieci kanalizacyjnych monitoring procesów przemysłowych monitoring wód powierzchniowych obserwacja opadów burzowych Zalety: pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków; niezawodność i precyzja poboru próbki pięć trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: przy przekroczeniu któregoś z zadanych parametrów lub po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu, losowy pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał z urządzenia zewnętrznego lub przepływomierza zintegrowanego), możliwość ciągłego pomiaru oraz rejestracji pH i temperatury prób chwilowych możliwość poboru prób we współpracy z urządzeniem zewnętrznym np.: przepływomierzem, pH-metrem, konduktometrem, itd; pobór przy przekroczeniu wartości progowych mierzonych parametrów, bogate oprogramowanie umożliwiające pobór prób zgodnie z wymaganiami użytkownika (w zależności od typu od 2 do 5 niezależnych programów próbkowania) stopień szczelności kontrolera IP67 możliwość monitoringu wód burzowych odporna obudowa z tworzywa typu ABS wzmacnianego włóknem szklanym – odporna na działanie promieni UV oraz korozję niezawodna wysokowydajna pompa perystaltyczna (max. wysokość podnoszenia 7,9 lub 8,5m) łatwa obsługa urządzeń możliwość rozbudowy o opcje dodatkowe (model 6712) w każdym momencie eksploatacji menu w jęz. polskim SAMPLER GLS 3700 3710 6712 Compact Full Size Compact Full Size Compact Full Size Pobór prób w stałych odstępach czasu ? Pobór prób w zmiennych odstępach czasu -- ? ? Pobór prób zależnie od wskazań czujnika poziomu ? Pobór prób zależnie od wskazań czujnika przepływu ? Pobór prób na podstawie niskich lub wysokich punktów: poziomu, przepływu, ORP, pH, itd. ? Blokowanie dostępu do programu za pomocą hasła ? Program dwuczęściowy -- ? -- ? RS 232 ? Opcja wyjścia analogowe 0(4) – 20mA -- -- 3 Trwałość baterii podtrzymującej pamięć i zegar wewnętrzny 5 lat Drogi transmisji danych do komputera RS 232 RS 232 RS 232, modem GSM, modem radiowy, Jednostka Transmisji Danych Opcje dodatkowe Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływom, czujnika poziomu, pH-metru, konduktometru itp. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, czujnika poziomu, pH-metru, konduktometru itp. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, pH-metru, konduktometru, itd., modemu komunikacji radiowej i GSM Możliwość podłączenia w każdej chwili eksploatacji modułów pomiarowych serii 700 tj: przepływomierza, pH-metru itp. Opcje dodatkowe modeli 6712 dostępne na każdym etapie eksploatacji: integrowane z samplerem: sondy pomiarowe parametrów fiz.-chem. ścieków tj.: pH, temperatura, konduktywność, tlen rozpuszczony, potencjał redox przepływomierze ścieków (pobór proporcjonalny do przepływu) deszczomierz – możliwość próbkowania wód burzowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska modem transmisji GSM/GPRS systemy montażowe