Kategorie produktów

Mobilne automaty do poboru prób wody i ścieków

Przenośne oraz przewoźne lodówkowe urządzenia umożliwiają inspekcyjny pobór prób ścieków, a także monitoring wód powierzchniowych i deszczowych. Ze względu na niewielkie gabaryty oraz zasilanie bateryjne, zalecane są szczególnie do pracy w terenie w miejscach trudno dostępnych oraz okresowo monitorowanych.