Sterowniki WALCHEM do procesów uzdatniania wody i kondycjonowania układów chłodzących

Uniwersalne sterowniki WALCHEM do prowadzenia procesów kondycjonowania wody chłodzącej, korekcji pH, REDOX i innych procesów.
Mogą współpracować z jednym, dwoma lub czterema czujnikami.

Dostępne pomiary:

  • Temperatura
  • Przewodność elektryczna
  • pH
  • REDOX
  • Wolny chlor / brom
  • Chlor całkowity
  • Dwutlenek chloru
  • Ozon
  • Kwas nadoctowy
  • Nadtlenek wodoru

Sterowniki mogą prowadzić bezpośrednio proces, poprzez sterowanie dołączonymi urządzeniami wykonawczymi (pompy dozujące, zawory, czujniki poziomu i inne) lub współpracować z nadrzędnym systemem sterującym Klienta za pośrednictwem protokołu MODBUS.