Pomiary wilgotności/grubości

Głowice pomiarowe służą do ciągłego pomiaru w czasie rzeczywistym parametrów takich jak : wilgotność, grubość, gramatura, zawartość tłuszczu, białka i cukru. Pomiar i kontrola tych parametrów jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu procesu oraz dla zapewnienia najwyższej jakości produktów. Firma NDC Technologies dysponuje szeregiem rozwiązań pozwalających na stworzenie systemu o odpowiedniej konfiguracji i specyfikacji dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta. Głowice pomiarowe mogą działać na zasadzie pomiaru energii: bliskiej podczerwień (NIR), izotopowym- gamma, beta, laser, promieni X . Typ pomiaru może być punktowy lub skanujący parametry także w poprzek produktu. Ze względu na ciągłość pomiaru możemy podzielić nasze urządzenia na dwa typy : działające w trybie on-line ( ciągły pomiar w czasie rzeczywisty) i at-line – pomiar próbki z szybkim odczytem danych. Nasze urządzenia pracują między innymi przy pomiarze wilgotności : biomasy, minerałów, granulatów , papieru, włóknin, drewna, tytoniu, tworzyw sztucznych, produktów spożywczych, paszy. Pomiarze grubości i gramatury folii w tym folii wielowarstwowych barierowych, papieru, tektury, produkcji etykiet i taśm – warstwy na bazie wody i organicznej na papierze i folii. Pomiarze zawartości tłuszczu, białka, cukru i wilgoci produktach spożywczych –mięso, mleko w proszku, kawa i herbata oraz czekolada.