Pomiar grubości, gramatury warstw pokrycia – produkcja opakowań i etykiet

Pomiar może odbywać się dzieki głowicy, która przesuwa się na ramię w poprzek wstęgi matriału. Miesjce i rodzaj zastosowanej głowicy zależy od materiału pokrycia i innych parametrów procesu. Dla pomiaru gramatury pokryć na bazie wody i warstw organicznych stosowana jest głowica emitująca wiązke promieni w zakresie podczerwieni (NIR) a dla podkładów metalicznych stosujemy specjalna głowicę typu SR710e. W nektórych wypadkach pomiar wymaga zastosowania innej głowicy np. izotopowej.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Potrzeba pomiaru w czasie rzeczywistym

Pomiar i kontrola grubości pokrycia na foli, papierze w produkcji różnego rodzaju wyrobów np. opakowań lub etykiet jest kluczowa do zapewnienia odpowiedniej jakości końcowego wyrobu oraz do uzyskania odpowiedniej wydajności produkcji. Niezawodny system pomiarowy zamontowany na linii produkcyjnej oraz dokonujący pomiarów w czasie rzeczywistym umożliwia:

 • kontrolę systemu dozowania pokrycia poprzez monitorowanie rozkładu grubości pokrycia w poprzek ( CD ) oraz wzdłuż wstęgi ( MD)
 • kontrolę ciągłego pokrycia w czasie rzeczywistym we wszystkich kierunkach CD i MD
 • optymalizację podawanej ilości pokrycia aby obniżyć tolerancje zużycia.
 • redukcję zużytego materiału stosowanego do pokrycia
 • pomiar grubości warstw wykres

dwie głowiceUżycie głowic pomiarowych pozwala na wyprodukowanie wyrobu o bardzo wysokiej zgodności z założoną specyfikacją, o bardzo wysokiej jakości przy mniejszym zużyciu materiału, zmniejszeniu ilości zarysowań oraz skróceniu czasu rozruchu.

Firma NDC oferuje dwa rodzaje głowic pomiarowych i sposobów pomiaru dla przemysłu

Głowica typu SR710e – dla cienkich pokryć organicznych ( lakier lub olej) gdzie pomiaru dokonuje się na końcu procesu nałożenia i obróbki warstwy pokrycia. ( DRY END)

Głowica typu IG710e –dla cienkich pokryć na bazie wody i organicznych rozpuszczalników gdy pomiaru dokonuje się zaraz po nałożeniu warstwy (WET END) oraz do pokryć wielowarstwowych.

Pomiar i kontrola parametrów procesu w czasie rzeczywistym jaki oferuje firma NDC Technologies oparty na metodzie podczerwieni ( NIR) zapewnia naszym Klientom poziom informacji o procesie niemożliwy do uzyskania dzięki innym sposobom. Dzięki głowicy pomiarowej CM710 E uzyskujemy stały, bardzo dokładny i stabilny pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym, który może posłużyć do kontroli i optymalizacji parametrów procesu.

Miejsce dokonywania pomiarów

Miejsce zamocowania ramy skanującej oraz głowicy zależy od metody w jaki sposób zostaje nałożona warstwa pokrycia.

Pomiar WET END

wet endGłowica pomiarowa jest zamontowana w odległości 1 metra od głowicy nakładającej, przed sekcją pieca i ponad rolką wspomagającą.

Ten typ pomiaru pozwala na :

 • minimalizuje straty parowania bazy pokrycia
 • szybkie wykrycie zmian w pokryciu.

Głowica dokonuje pomiaru nośnika ( woda lub rozpuszczalnik) w ten sposób oszacowując z dużą dokładnością gramaturę stałego ( po wysuszeniu) pokrycia. ( Dokładność pomiaru zależy od kontrolowania zawartości stałego czynnika w rozpuszczalniku tzw. solid ratio %SR)

Pomiar DRY END

dry endGłowica jest zamontowana dalej niż 4 metry od wyjścia z pieca. Powinna ona być dodatkowo zamontowana nad rolkami pomocniczymi w celu wyeliminowania ewentualnych pofalowań lub nierówności folii. Ten sposób pozwala na:

 • wystygnięcie oraz utwardzenie się folii
 • usuwa ewentualny, niekorzystny wpływ zmian szybkości przesuwu folii

Głowica mierzy bezpośrednio gramaturę pokrycia naniesiona na folię.

Nakładanie warstwy pokrycia w procesie wytłaczania ( Ekstruzji)

Głowica pomiarowa jest zamontowana zaraz za rolką chłodzącą i powyżej rolki pomocniczej, najlepiej w miejscu gdzie wstęga wchodzi lub opuszcza rolkę aby uniknąć falowania lub marszczenia.

Nakładana warstwa pokrycia jest mierzona bezpośrednio w czasie rzeczywistym. ( Istnieje mozliwość pomiaru kilku warstw jednocześnie np. grubości całkowitej oraz grubości warstw barierowych w wypadku produkcji folii kilkuwarstwowych)

Od rodzaju folii oraz podkładu zależy model zastosowanej głowicy

 • SR710e – cienkie folie i błyszczący podkład
 • IG710e – grube folie oraz matowy podkład

Podsumowanie

Zastosowanie systemów NDC do kontroli grubości pokrycia nakładanych warstw znacznie poprawia jakość procesu, zwiększa produktywność i zmniejsza zużycie materiału oraz czas potrzebny do przejścia fazy rozruchu.

Podstawowe zalety systemu NDC

 • Głowice są dostosowane do procesu, łatwe do kalibracji w oparciu o metody referencyjne Klienta.
 • Odpowiednie algorytmy są dobrane specjalnie do rodzaju produktu, parametry i zakres.
 • Wytrzymała i odporna na zużycie konstrukcja, unikalny układ optyczny.
 • Bardzo stabilna praca całego systemu. Nie wymaga ponownych kalibracji.
 • Czynniki zewnętrzne nie mają wpływu na pomiary – zmiany temperatury, wilgotności, oświetlenia itd.
 • Najwyższa dokładność i precyzja pomiaru i przesyłania danych
 • Wieloletnie doświadczenie w produkcji i instalacji systemów pomiarowych i wykwalifikowany serwis na miejscu.

 

 

Pliki do pobrania:

Katalog produktu