Pomiar at-line

Stacjonarny analizator zawartości wilgoci, białka, tłuszczu, kolagenu, nikotyny i cukru w produktach mięsnych, tytoniu, biomasie, paszach, czekoladzie, produktach mlecznych, produktach i półproduktach spożywczych, materiałach sypkich i wielu innych. Doskonałe urządzenie jako analizator procesowy jak również laboratoryjny.