Pyłomierze
i Przepływomierze

Weryfikacja stopnia zanieczyszczenia powietrza różnego typu pyłami emitowanymi wraz z gazami odlotowymi to kwestia o podstawowym znaczeniu dla każdego zakładu produkcyjnego działającego we współczesnych realiach rynkowych. Odpowiednio dobrany przepływomierz przemysłowy pozwoli precyzyjnie określić prędkość i natężenie przepływu spalin czy gazów odlotowych. Z kolei przepływomierz grawimetryczny to najlepsze rozwiązanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność możliwie najdokładniejszego pomiaru poziomu emisji pyłów. Pyłomierz przemysłowy umożliwia kontrolę skuteczności działających urządzeń filtracyjnych i odpylających.

W naszej ofercie dostępne są stacjonarne pyłomierze i przepływomierze do ciągłego pomiaru stężenia pyłu i strumienia objętości gazów w spalinach oraz innych gazach odlotowych. Każdy przepływomierz przemysłowy z naszego asortymentu może zostać zainstalowany jako część systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

Skontaktuj się z działem
Pomiarów Procesowych i Środowiskowych

Pyłomierze

W zależności od zastosowania pyłomierze dzielimy na dwie grupy.

W grupie pierwszej znajdują się mierniki służące do ciągłego monitoringu stężeń pyłu, którego obowiązek prowadzenia wynika z  regulacji prawnych, Pyłomierze z tej grupy posiadają europejski certyfikat QAL 1 i spełniają wymagane do tego zastosowania normy techniczne .

W drugiej grupie oferujemy pyłomierze przeznaczone do kontroli efektywności  urządzeń odpylających typu elektrofiltry, filtry workowe itp. Ze względu na zastosowaną metodę pomiaru mierniki pyłu dzielimy na optyczne rozpraszające światło, montowane po jednej stronie kanału/komina oraz optyczne pochłaniające energię światła instalowane po dwóch stronach przewodu spalinowego oraz pyłomierze trybo-elektryczne.

W ofercie posiadamy również pyłomierz ekstrakcyjny , które jest stosowany w przypadku tzw. „kominów mokrych” w których temperatura spalin jest niższa od temperatury ich punktu rosy.

Przepływomierze /mierniki prędkości

Ze względu na zastosowaną metodę pomiaru prędkości spalin lub innych gazów procesowych mierniki dzielimy na przepływomierze ultradźwiękowe i anubary wykorzystujące różnice ciśnień. Przepływomierze stosowane są zarówno w systemach monitoringu emisji oraz do kontroli strumienia objętości przepływających gazów odlotowych.

Certyfikat ATEX

Specjalną grupę urządzeń stanowią pyłomierze i przepływomierze posiadające certyfikat ATEX umożliwiających ich instalacje w strefach zagrażania wybuchem.  Oferujemy również wersję odporne na wysoka temperaturę i chemicznie odporne wykonane z różnych materiałów.

W ofercie pyłomierzy i przepływomierzy znajdują się urządzenia renomowanych firm:

  • DURAG GROUP
  • ENVEA

Główne zakresy realizacji:

  • elektrownie
  • spalarnie
  • cementownie
  • zakłady chemiczne
  • przemysł metalurgiczny
  • przemysł rafineryjny