Automatyczne Systemy Monitoringu Spalin

Jako największy w Polsce dostawca projektujemy, integrujemy, dostarczamy i uruchamiamy automatyczne systemy monitoringu spalin, wykorzystywane do kontroli procesów odazotowania, odpylania, odsiarczania oraz systemy do rozliczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czyli systemy AMS (Automatic Measurement System). Systemy dostarczane przez OMC Envag pracują od ponad 20 lat w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach i spalarniach odpadów w całej Polsce, zapewniając stały i efektywny monitoring spalin. Nasza oferta obejmuje również dedykowane oprogramowanie – komputer emisyjny – dzięki któremu znacznie łatwiejsza jest analiza spalin, a emisja spalin może być w prosty sposób wizualizowana, archiwizowana oraz raportowana.

Skontaktuj się z działem
Pomiarów Procesowych i Środowiskowych

Automatyczne Systemy Monitoringu Spalin

Oferujemy kompleksową realizację systemów pomiarowych do kontroli procesów oczyszczania spalin i monitoringu emisji. Dostarczane przez nas w rozwiązania w systemie pod klucz służą do kontroli procesów odazotowania (SCR, SNCR), odpylania (elektrofiltry, filtry workowe, cyklony), odsiarczania (IMOS, MIOS, NID) czy redukcji rtęci. Wdrażane przez nas systemy CEMS są zgodne z polskim i europejskim prawem – m.in. dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych IED (2010/75/UE), konkluzjami BAT, Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Rozporządzeniami Ministra Środowiska i Ministra Klimatu. Systemy spełniają zapisy norm PN EN 14181 w zakresie zgodności z wymaganiami procedury QAL1, umożliwiają również przeprowadzanie automatycznie procedury QAL3. W ramach dostosowywania obiektów dużej energetyki LCP dostarczyliśmy ponad 40 systemów monitoringu emisji rtęci.

W naszym portfolio mamy kompleksowe rozwiązania dla spalarni odpadów, od systemów do kontroli procesu usuwania związków kwaśnych (SO2, HF, HCl), redukcji rtęci (Hg), po systemy pomiarowe montowane na kominie włącznie z automatycznymi pobornikami dioksyn i furanów.

Główne zakresy realizacji

  • ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • automatyczny system pomiarów ciągłych do kontroli oczyszczania gazów odlotowych, odsiarczania, odazotowania
  • ciągły pomiar rtęci do monitoringu emisji i kontroli redukcji rtęci
  • pyłomierze do kontroli filtrów workowych i elektrofiltrów
  • przepływomierze do monitoringu emisji i kontroli procesu oczyszczania gazów odlotowych
  • analizatory do optymalizacji procesu spalania
  • przenośne i stacjonarne analizatory do pomiarów LZO
  • automatyczne samplery długookresowe do poboru dioksyn i furanów

Wyróżnione systemy i aplikacje

Pomiar rtęci w spalinach – Gasmet CMM

System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu emisji rtęci. System uzyskał certyfikat QAL1 wydany przez TUV oraz MCERTS.

Jest to idealne rozwiązanie do ciągłego pomiaru rtęci w strumieniach gorących, mokrych oraz korozyjnych gazów. Wszystkie części systemu mające kontakt z próbką grzane są do 180 °C.