Kategorie produktów

Analizatory gazów firmy ECO PHYSICS

Służą do pomiaru stężeń tlenku, dwutlenku i sumy tlenków azotu (NO, NO2, NOX) referencyjną metodą chemiluminescencji CLD. W ofercie znajdują się modele do pomiaru sekwencyjnego lub jednoczesnego NO, NO2, NOX. Produkowane są modele grzane oraz nie ogrzewane. Wybrane modele posiadają certyfikat QAL 1 do zastosowań w systemach monitoringu emisji. W zależności od wybranego modelu analizatory umożliwiają pomiar stężeń od poziomu ppt poprzez ppb do 10 000 ppm. Zastosowania: emisja, imisja, kontrola procesów technologicznych