Kategorie produktów

Analizatory biogazu, gazów fermentacyjnych i składowiskowych

Analizatory biogazu zapewniają ciągły lub okresowy pomiar składu biogazu w celu kontroli pracy komór fermentacji na oczyszczalniach ścieków, monitoringu składu gazu przed kogeneratorami, a także optymalizacji pracy biogazowni. Możliwości analizatorów spełniają wszystkie wymagania niezbędne dla wielu aplikacji takich jak pomiary emisji ze składowisk odpadów, pomiar składu gazów wytwarzanych w biogazowniach i fermentatorach, a także na stanowiskach badawczych i eksperymentalnych instalacjach wytwarzania biogazu.