Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Biogas401 – Stacjonarny analizator biogazu z układem przygotowania próbki firmy ADOS

Dzięki automatycznemu, zintegrowanemu systemowi przygotowania próbki biogazu przed analizą znaczni wydłużono czas pomiędzy przeglądami i częstotliwość niezbędnych kalibracji czujników pomiarowych. Możliwość naprzemiennej kontroli wielu strumieni próbkie oraz doskonałe referencje z wieloletniej pracy tych urządzeń na istniejących obiektach sprawiają, że analizator BIOGAZ401 jest doskonałym rozwiązaniem dla operatorów zainteresowanych bezobsługowym, dokładnym i tanim w eksploatacji systemem pomiarowym.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


BIOGAS 401 jest stacjonarnym układem pozwalającym na ciągły lub okresowy pomiar stężeń wybranych gazów w biogazie. Analizator działa w oparciu o metodę elektrochemiczną, podczerwień lub/i półprzewodnikową. W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać zarówno rodzaj oznaczanych związków, jak i zakresy pomiarowe. System uzupełniony jest o układ kondycjonowania próbki – chłodnicę Peltiera z pompką do odprowadzania kondensatu, pochłaniacze wilgoci i filtry pyłowe. Próbka zaciągana jest przez wbudowaną pompkę. Na panelu przednim zainstalowany jest rotametr i zawór igłowy pozwalający na korekcję przepływu. Każdy czujnik posiada własny panel kontrolny z wyświetlaczem LCD, na którym widoczne są bieżące wartości pomiarowe. W przypadku przekroczenia stężeń alarmowych lub błędu systemu zapalają się odpowiednie diody sygnalizacyjne i uruchamiane są przekaźniki. Cały system zamontowany jest w szafce z tworzywa sztucznego przeznaczonej do powieszenia na ścianie. Urządzenie przygotowane jest do instalacji w strefie nie zagrożonej wybuchem.

ZASTOSOWANIA:

  • Ciągła analiza składu biogazu i gazów wysypiskowych
  • Kontrola stanu powietrza wokół wysypisk i oczyszczalni ścieków
  • Pomiary laboratoryjne do celów dydaktycznych i naukowych

ZALETY:

  • Możliwość wyboru mierzonych gazów na etapie zamówienia
  • Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników gazów palnych lub toksycznych
  • Kompaktowa budowa – cały system w obrębie jednej obudowy
  • Prosta obsługa
  • Czytelne wyświetlacze, osobne dla każdego mierzonego parametru
  • Wizualna sygnalizacja stanów alarmowych
  • Różne rodzaje sygnałów wyjściowych

 

 

Specyfikacja:

Mierzone gazy

zakresy pomiarowe (inne zakresy na życzenie)

Metan (CH4)

0 – 100 % obj. lub 0 – 100% DGW

Dwutlenek węgla (CO2)

0 – 50/100 % obj.

Tlen (O2)

0 – 21 % obj.

Siarkowodór (H2S)

Od 0 – 500 ppm do 0-5000 ppm

Możliwość pomiaru innych gazów

Tak (np.: NH3, SO2, CO…)

Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników

Stacjonarne detektory gazów toksycznych i palnych

Dokładność pomiaru stężenia gazów

2 % zakresu pomiarowego

Pompka do poboru próbek gazu

Wbudowana

Układ kondycjonowania próbek gazu

Chłodnica Peltiera, pochłaniacz wilgoci, filtr pyłowy

Kontrola przepływu

Rotametr i ręczny zawór igłowy do korekcji przepływu

Alarmy stężeniowe

3, programowalne w zakresie 5 – 100 % zakresu pomiarowego

Wyjście analogowe

4 – 20 mA dla każdego gazu

Wyjście cyfrowe

RS232 lub RS485

Alarm błędu systemu

1

Styki alarmowe

230 V, 450 VA

Temperatura otoczenia

5 – 45 OC (bez uwzględnienia grzania i wentylacji)

Zasilanie, pobór mocy

230 V, 50 Hz; 100 VA

Obudowa

600 x 478 x 500 mm (szer. x wys. x gł.)

Waga

61 kg