Detekcja gazów i urządzenia bezpieczeństwa pracy

Dostarczamy i serwisujemy urządzenia do wykrywania i pomiaru gazów wybuchowych, par
substancji palnych, gazów toksycznych i tlenu. Dostępne są zarówno stacjonarne systemy
detekcji gazu, jak i indywidualne detektory gazów (jednogazowe lub wielogazowe) oraz
mierniki lotnych związków organicznych. W naszej ofercie znajduje się także szeroki wybór
specjalistycznych kamer termowizyjnych.

Oferujemy niezawodne, proste w obsłudze i zaawansowane technologicznie systemy detekcji
gazów przystosowane do pracy w najcięższych warunkach. Zapewniamy przy tym fachowe
doradztwo w zakresie doboru najlepszych rozwiązań do konkretnych wymagań klientów.

Skontaktuj się z działem
Detekcji gazów i urządzeń bezpieczeństwa pracy

Jesteśmy partnerem handlowym największych producentów w swoich dziedzinach

Detektory i systemy detekcji gazów

Szeroki zakres przenośnych, bezprzewodowych i stacjonarnych urządzeń do detekcji wycieku
i pomiaru gazów niebezpiecznych oraz tlenu.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, na wszystkie systemy detekcji gazu świadczymy pełny zakres usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz
okresową kalibrację przyrządów i systemów gazometrycznych.

Kamery termowizyjne

Wysokiej jakości kamery termowizyjne przeznaczone dla Straży Pożarnej, Wojska i Policji. Dostępne linie produktów obejmują dodatkowo hełmy strażackie i ratunkowe, kamizelki chłodzące oraz systemy filtracji powietrza.

Trwałość, bezpieczeństwo, innowacyjność i najwyższa jakość to cechy każdej grupy produktów Honeywell i Bullard, które oferujemy naszym klientom.

Gasmet GT5000 Terra

GT5000 Terra to przenośny wielogazowy analizator dedykowany do prowadzenia  jakościowych i ilościowych pomiarów stężeń gazów w terenie.

Analizator wykorzystany do pomiarów gazów w wielu aplikacjach

 • Pomiar emisji gazów cieplarnianych z gleby, obornika, przeżuwaczy, źródeł geotermalnych oraz środowisk wodnych.
 • Pomiar gazów występujących w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (NZŚ)  – dla służby szybkiego reagowania  (straż pożarna, ratownictwo chemiczne, wojsko itp.)
 • Pomiary gazów szkodliwych  na stanowiskach pracy
 • Badania naukowe np. analiza bilansu węgla w hodowli biopaliw, badanie produkcji metanu u przeżuwaczy, , globalny bilans gazów cieplarnianych

Pomiary lotnych związków organicznych

MiniRAE 3000

MiniRAE 3000 to najbardziej zaawansowany miernik lotnych związków organicznych na świecie. Szeroki zakres pomiarowy 0-15.000 ppm, krótki czas reakcji (3 sek.),  rozbudowana biblioteka mierzonych związków chemicznych i komunikacja bezprzewodowa w czasie rzeczywistym gwarantują efektywną pracę przy monitoringu zanieczyszczeń, lokalizacji wycieków i kontroli materiałów niebezpiecznych.

MicroRAE

Detekcja wielogazowa
z komunikacją radiową i GPS

 

MicroRAE to bezprzewodowy wielogazowy miernik przeznaczony do jednoczesnego pomiaru do czterech gazów, w tym HCN, H2S, CO, O2 i substancje palne (LEL).

Dzięki licznym opcjom łączności bezprzewodowej (BLE, Mesh), MicroRAE dostarcza odczyty i stan alarmów w czasie rzeczywistym do innych rozwiązań bezprzewodowych, np. ConneXtPlus lub Safety Communicator. Pozwala to na ciągły monitoring i kontrolę zagrożeń, a opcjonalny GPS i oprogramowanie ProRAEGuardian umożliwia lokalizację urządzenia na mapach Google.

BW RigRat

Bezprzewodowy system pomiaru gazów z transmisją radiową do monitorowania stref niebezpiecznych

 

 • Do 8 tygodni pracy na jednym ładowaniu. Dłuższy czas działania niż w przypadku jakiegokolwiek innego detektora strefowego.
 • Jednoczesny pomiar do 6 gazów
 • Zintegrowany czujnik natężenia dźwięku i parametrów metrologicznych.
 • Wiele możliwości konfiguracji, z programowanymi wejściami/wyjściami.
 • Atesty do pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Z certyfikatami dla strefy 0 wg ATEX/IECEx oraz C1D1 wg CSA.
 • Elastyczność – wiele możliwych zastosowań. Deklasyfikacja stref, szybkie naprawy, prace w przestrzeniach zamkniętych, rutynowa konserwacja, prace w wytyczonych granicach i inne. Dostępny wersja z pompką do zdalnego pobierania próbek.
 • Obsługa jednym przyciskiem. Brak konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Włącz i ruszaj do akcji!
 • Prosta konfiguracja za pomocą smartfonu. Łatwa mobilna aplikacja pozwala między innymi na zmianę nastaw alarmowych, rejestracji testów i/lub kalibracji i innych.
 • Dodatkowa ochrona. Ostrzega pracowników o wyciekach gazu w pobliżu, podczas gdy detektory osobiste obejmują tylko strefę oddychania.

Kamery termowizyjne

 • lokalizacja źródeł ognia
 • monitorowanie rozchodzenia się strefy płomieni
 • poszukiwanie ludzi
 • zastosowania wojskowe
 • zastosowania przez Policję i Straż Ganiczną
 • badanie środowiska, wykrywanie zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie
 • wykrywanie strat ciepła i wycieków w procesach chemicznych
 • obserwacja procesów chemicznych
 • diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
 • badanie stanu instalacji elektrycznej
 • wykrywanie nieszczelności wysokociśnieniowych instalacji gazowych
  oraz wiele innych