OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Oferta

Nasz dorobek to ponad 700 zaprojektowanych, zmontowanych i uruchomionych systemów pomiarowych.

Doświadczony zespół, specjalistyczna wiedza i wypracowane standardy dają nam stabilną bazę, by mierzyć się z największymi wyzwaniami. Realizujemy projekty spełniając najwyższe wymagania jakościowe i techniczne naszych klientów.

Stale podnosimy nasze kwalifikacje, a także poszerzamy bazę sprzętu serwisowego i montażowego. Nasza praca projektowa to lata doświadczeń z naszymi systemami.

Oferta produktów do zastosowań przemysłowych

#Analiza barwy #Aromaty #Automatyczne Systemy Monitoringu Emisji #Badanie środowiska #Badanie stanu instalacji elektrycznej #Budownictwo #Cukier #Dezynfekcja końcowa wody na SUW #Dezynfekcja ścieków #Dezynfekcja sieci wodociągowej #Dezynfekcja wody pitnej #Dezynfekcja wody przemysłowej #Dezynfekcja wody technologicznej i przemysłowej #Dezynfekcja wody użytkowej #Dozowanie chemii #Edukacja #Elektrochemia #Eliminacja Legionelli #Filtracja wody #Gazownictwo #Gleba #Inspekcja zrzutów ścieków #Kolorymetria #Kompost #Konfekcja #Konferencja #Kontrola jakości żywności #Kosmetyki #Laboratoria akredytowane #Laboratorium #Lokalizacja źródeł ognia #Materiały roślinne #Miareczkowanie #Miernik połysku #Miernik przenośny #Mleczarstwo #Monitoring filtrów workowych #Monitoring rtęci #Monitoring ścieków #Monitoring sieci wod-kan #Monitorowanie rozchodzenia płomieni #Monitorowanie rozchodzenia się strefy płomieni #Napoje #Nawozy #Obserwacja procesów chemicznych #Oczyszczalnie ścieków #Oczyszczanie oparów korozyjnych #Oczyszczanie oparów toksycznych #Odpady #Olej spożywczy #Osady #Osady ściekowe #Owoce #Pasze #Pobór prób na wlocie i wylocie oczyszczalni #Policja #Polimery #Pomiar barwy w cieczach #Pomiar CHZT #Pomiar gazu ziemnego #Pomiar koloru #Pomiar odbicia #Pomiar ph #Pomiar połysku #Pomiar prędkości #Pomiar przepływu #Pomiar przewodności #Pomiar stężenia pyłu #Pomiar tlenu #Pomiar w strefach niebezpiecznych #Pomiar zawartości pyłu #Pomiary parametrów fizyko-chemicznych w wodach #Pomiary technologiczne w gazach #Pomiary terenowe #Poszukiwanie ludzi #Praca bez zasilania #Produkty farmaceutyczne #Produkty spożywcze #Rośliny #Rudy metali #Ścieki przemysłowe #Służby pożarnicze #Służby utrzymania ruchu #Soki #Spektrofotometria #Stacje uzdatniania wody #Stopy metali #Straż Graniczna #Straż Pożarna #Szokowa dezynfekcja wody chłodzącej #Testy laboratoryjne #Testy środowiskowe #Tkanki #Transport cieczy #Uczelnie #Układy chłodzenia #Urządzenie przenośne służące do pomiaru aktywności oddechowej osadu czynnego #Uzdatnianie wody #Woda #Woda basenowa #Woda kotłowa #Woda pitna #Woda powierzchniowa #Woda przemysłowa #Woda rekreacyjna #Wodociągi #Wody chłodzące #Wody gruntowe #Wody grzewcze #Wody kotłowe #Wody powierzchniowe #Wody przemysłowe #Wody uzdatniane #Wyroby cukiernicze #Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów #Zastosowania wojskowe #Zastosowanie pożarnicze #Żywność