Systemy i aplikacje przemysłowe

Zastosowania:


Branże

Pomiar stężenia pyłu


D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 …

Zobacz również: