Kontakt

OMC ENVAG Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Iwonicka 21
02-924 Warszawa

t: +48 22 858 78 78

envag@envag.com.pl

 

Oddział Katowice:

Al. Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice

t: +48 606 371 402
magazyn: +48 516 107 099

 

Serwis Warszawa

ul. Augustówka 24
02-981 Warszawa

 

Działy firmy >


 

Szczegółowe informacje kontaktowe:

 

Nazwa działu e-mail telefon
Dział Pomiarów Procesowych i Środowiskowych pow@envag.com.pl 22 858 78 78 (205)
– Sekcja Analizatorów Gazów i Powietrza pow@envag.com.pl 22 858 78 78 (205)
– Sekcja Urządzeń Technologicznych w Procesach Spalania spalanie@envag.com.pl 22 858 78 78 (130)
– Sekcja Analizatorów Cieczy Technologicznych ct@envag.com.pl 22 858 78 78 (208)
– Sekcja Urządzeń Meteorologicznych meteo@envag.com.pl 22 858 78 78 (208)
Dział Urządzeń Gospodarki Wodno-Ściekowej wod@envag.com.pl 22 858 78 78 (114)
Dział Aparatury Laboratoryjnej i Hydrologicznej lab@envag.com.pl 22 858 78 78 (117)
Dział Hydrologii i Gospodarki Wodno-Ściekowej hydro@envag.com.pl 22 858 78 78 (112)
Dział Detekcji Gazów i Urządzeń Bezpieczeństwa Pracy bhp@envag.com.pl 22 858 78 78 (121)
Dział Budowy i Wyposażenia Instalacji Gazów Laboratoryjnych arm@envag.com.pl 22 858 78 78 (134)
Biuro Obsługi Serwisu bos@envag.com.pl 22 858 78 92

Pozostałe kontakty:

 

Nazwa e-mail telefon
Sprawy Odpraw Celnych log@envag.com.pl 22 858 78 78 (116)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych iodo@envag.com.pl