Pomiary przepływu wody
i ścieków, Hydrologia

Pomiar przepływu to jeden z najistotniejszych typów pomiarów, jakie wykonuje się w gospodarce wodnej i ściekowej. Zajmujemy się doradztwem technicznym, kompletacją oraz sprzedażą systemów pomiarów ilościowych i jakościowych w ściekach surowych i oczyszczonych oraz wodach powierzchniowych. W naszej bieżącej ofercie znajduje się szeroki wybór najwyższej klasy rozwiązań umożliwiających precyzyjny pomiar przepływu wód naturalnych oraz ścieków, w tym przenośne oraz stacjonarne urządzenia renomowanych firm Teledyne ISCO i SONTEK. Pozwalają one wykonywać dokładny, rzetelny pomiar przepływu wody w kanałach grawitacyjnych oraz rowach, także w miejscach trudno dostępnych lub monitorowanych jedynie okresowo.
Dokładność pomiarowa wielu naszych urządzeń potwierdzona jest certyfikatem MCERTs.

Skontaktuj się z działem
Hydrologii i gospodarki wodno-sciekowej

Aplikacje i systemy dla hydrologii i sektora gospodarki wodno-ściekowej

Bazując na prawie 20 letnim doświadczeniu oraz na urządzeniach pomiarowych różnych producentów każdorazowo dobieramy rozwiązanie dla konkretnego punktu pomiarowego, tak aby spełnione zostały specyficzne wymagania pomiarowe, oczekiwania klienta oraz obowiązujące przepisy.

Od ponad 15 lat jako wyłączny autoryzowany przedstawiciel współpracujemy z firmą Teledyne Isco Inc. w zakresie sprzedaży jak i świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przepływomierzy ścieków do kanałów grawitacyjnych oraz automatów do poboru prób wody i ścieków.

Urządzenia spełniające najnowsze normy środowiskowe

Nasze urządzenia spełniają obowiązujące przepisy i normy dot. poboru prób oraz rozliczeniowego pomiaru przepływu ścieków.

Bogaty dostęp do wyposażenia dodatkowego i akcesoriów

Zapewniamy dostęp do wyposażenia dodatkowego i akcesoriów oraz wiedzy na każdym etapie eksploatacji.

Stacjonarny pomiar przepływu ścieków – zasilanie sieciowe.

 • oczyszczalnie ścieków, w tym dopływy, odpływy oraz kontrola ilościowa ścieków pomiędzy poszczególnymi procesami technologicznymi
 • kanały sanitarne oraz burzowe
 • instalacje rozliczeniowe ścieków
 • pomiary przepływu ścieków przemysłowych
 • pomiary przepływu wód powierzchniowych
 • zintegrowane systemy monitoringu ilościowo-jakościowego wody i ścieków

Przenośny pomiar przepływu ścieków – zasilanie bateryjne.

 • pomiar przepływu nie wymagający inwestycji w przebudowę kanału
 • najwyższy stopień szczelności przepływomierza IP68,
 • czas pracy przepływomierza do 15 miesięcy bez konieczności ładowania baterii
 • możliwość zorganizowania zdalnej sieci punktów pomiaru przepływu w oparciu o teletransmisję GPS/GPRS
 • rejestracja danych z wysoką częstotliwością co 15sekund
 • możliwość współpracy z automatem do poboru prób, deszczomierzem, sondami pomiarowymi parametrów fizykochemicznych np. firmy YSI, Ponsel – zgodnie z normą ISO 5667/10
 • proste w obsłudze, bogate oprogramowanie Flowlink5 umożliwiające wykonywanie zaawansowanych raportów i zestawień

Automaty do poboru próbek wody i ścieków (zg. z Normą 5667/10)

 • Pobór prób zgodnie z Normą 5667/10 oraz Rozporządzeniami Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Przechowywanie pobranych prób poniżej 4oC, pomiar i rejestracja temp. w komorze prób przez cały cykl poboru
 • Pobór prób proporcjonalnie do przepływu ścieków
 • Ciągły pomiar i rejestracja pH i temperatury w pamięci automatu
 • Wysokość podnoszenia do 8,5m

Stacjonarne przepływomierze wód powierzchniowych do koryt naturalnych oraz kanałów otwartych

 • Opatentowane próbkowanie SmartPulseHD firmy SonTek
 • Automatyczny pomiar poziomu wody
 • Kompletne zestawy: oprogramowanie SonTek-IQ, oprogramowanie IQ, sprzęt do łatwego montażu, kabel, adapter i zasilacz
 • Technika pomiarowa „Range Gated” gwarantująca dokładność pomiaru prędkości na poziomie 1%;
 • Pomiar dwóch składowych prędkości X i Y;
 • Stacjonarne oraz okresowe pomiary terenowe, również w korytach naturalnych
 • Bezkontaktowy pomiar metodą Laser Doppler

Bezkontaktowy pomiar przepływu ścieków

Teledyne Isco LASERFLOW. Jedyny na świecie bezkontaktowy przepływomierz ścieków LaserFlow do kanałów grawitacyjnych wykorzystujący technologię laserową do pomiar prędkości średniej w strumieniu pod powierzchnią ścieków. Precyzja pomiaru umożliwia realizowanie pomiarów tą samą sondą w punktach o skrajnych parametrach hydraulicznych dla bardzo niskich lub bardzo wysokich wartości poziomu i/lub prędkości. Urządzenie dostępne w wykonaniu do stref zagrożonych wybuchem (Ex).

Przewoźny lodówkowy automat do poboru prób Avalanche

Mobilny, zasilany bateryjnie lub sieciowo, sampler z wbudowaną kompaktową lodówką ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki zapewniający przechowywanie prób w temperaturze <4oC przez cały cykl poboru prób. Sterownik samplera umożliwia rozbudowę o zintegrowane sondy pomiarowe parametrów fiz.-chem. tj.: pH, temperatura, konduktywność, potencjał redox, tlen rozpuszczony oraz przepływomierz ścieków. Urządzenie umożliwia pobór zgodnie z wymogami normy 5667 oraz obowiązujących aktów prawnych.

Zintegrowane stacje monitoringu jakości i ilości ścieków

W oparciu o stacjonarne lub mobilne urządzenie do poboru prób rozbudowane o zintegrowany pomiar przepływu ścieków lub/i sondy pomiarowe lub analizatory parametrów fiz.- chem. tj.: pH, temperatura, konduktywność, redox, chlorki, CHZT, opad itd. możliwe jest dopasowanie stacji monitoringu do potrzeb użytkownika wynikających z procesu technologicznego lub/i  obowiązujących przepisów.