Kategorie produktów

Przepływomierze wody i ścieków do rurociągów całkowicie wypełnionych

Urządzenia służą do pomiaru przepływu w kolektorach całkowicie wypełnionych oraz pracujących pod ciśnieniem. Wykorzystują hydroakustyczną metodę pomiaru „Range Gated”. Poza pomiarem przepływu, umożliwiają wyznaczenie rzeczywistego profilu prędkości w przekroju pomiarowym.