Kategorie produktów

Dezynfekcja wody i ścieków

Zwalczanie bakterii Legionella. Generatory dwutlenku chloru. Chloratory i wyposażenie chlorowni (chlor gazowy). Systemy detekcji Cl2, ClO2, O3. Ekonomiczne i bezpieczne systemy wytwarzania podchlorynu sodu na miejscu. Dezynfekcja ścieków szpitalnych Ze względu na obowiązujące normy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków, konieczne jest wykonywanie dezynfekcji ścieków szpitalnych, aby te normy spełnić; w szczególności dotyczy to ścieków zakaźnych (także z miejsc pobytu osób z COVID-19). Dostarczamy kompleksowe rozwiązania zarówno do mniejszych aplikacji z wykorzystaniem gotowego roztworu podchlorynu sodu – czyli stacji dozowania (chloratorów) opartych o pompy dozowania Grundfos Smart, jak i dużych, gdzie stosuje się elektrolizę soli, w oparciu o system Selcoperm Grundfos (produkcja podchlorynu sodu na miejscu- elekotrolizery). Dowiedz się więcej: Dynfekcja ścieków szpitalnych