Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Elektrolityczny System chlorowania wody SELCOPERM

Elektrolityczny system wytwarzania podchlorynu sodu o kompaktowej budowie, łatwy w instalacji i eksploatacji (w jednostce głównej zawarty system ogniw, sterownik systemu, system przedmuchu i odprowadzania wodoru, układ zmiękczania wody, układ dozowania solanki).

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


System Selcoperm składa się z elektrolizer, kolumny odgazowującej, pompy dozującej solankę, wentylatora z miernikiem ilościowego przepływu powietrza do rozcieńczania powietrza w komorze elektrolizy i zespołu zmiękczacza wody. Wymagane wyposażenie dodatkowe obejmuje nasycalnik soli, zbiornik produktu do gromadzenia wytworzonego roztworu i pompy dozującej. Ponadto zespół można w razie potrzeby wyposażyć w zespół pomiarowo – regulacyjny do sterowania dozowaniem chloru. System jest dostarczany jako rozwiązanie pod klucz i wymaga jedynie instalacji przewodów wodnych, zbiornika soli, zbiornika produktu i przewodu wentylacyjnego. Wielkość zbiornik produktu zależy od będącej do dyspozycji przestrzeni i wielkości wymaganego bufora NaClo. Również wielkość zbiornik soli zależy od będącej do dyspozycji przestrzeni w wybranej do napełniania soli opcji: ręcznej lub automatycznej.

APLIKACJE:

  • Dezynfekcja wody pitnej
  • Dezynfekcja wody basenowej
  • Dezynfekcja ścieków
  • Dezynfekcja wody technologicznej

Elektrolityczny System chlorowania wody SELCOPERM