Kategorie produktów

Generatory dwutlenku chloru (ClO2)

Szerokie zastosowanie w procesach uzdatniania wody i ścieków. Wytwarzanie roztworu wodnego ClO2 w oparciu o reakcję kwasu solnego (HCl) z chlorynem sodowym (NaClO2).