Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Systemy usuwania i zwalczania bakterii Legionella. Generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro

Oxiperm®Pro jest automatycznym systemem do wytwarzania dwutlenku chloru (zwalczanie legionelli). Dwutlenek chloru jest wytwarzany z dwóch wyjściowych produktów chemicznych: rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego ( solnego HCI, stężenie do 9 % wag.) i rozcieńczonego roztworu chlorynu sodowego (NaClO2, stężenie do 7,5 % wag.) dozowanych do reaktora za pomocą dwóch pomp dozujących. Referencje.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Oxiperm-Pro jest automatycznym systemem do wytwarzania dwutlenku chloru (zwalczanie legionelli). Dwutlenek chloru jest wytwarzany z dwóch wyjściowych produktów chemicznych: rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego ( solnego HCI, stężenie do 9 % wag.) i rozcieńczonego roztworu chlorynu sodowego (NaClO2, stężenie do 7,5 % wag.) dozowanych do reaktora za pomocą dwóch pomp dozujących. Powstający w reakcji chemicznej :

5 NaClO2 + 4 HCI ? 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O

Roztwór dwutlenku chloru o stężeniu roboczym 2 g/l ( 2 000 ppm ) jest gromadzony w zbiorniku i dozowany proporcjonalnie do strumienia dezynfekowanej wody przez pompę dozującą. Dozowanie jest kontrolowane automatycznie w taki sposób, że wymagane stężenie dwutlenku chloru w wodzie pitnej jest utrzymywane na stałym skutecznym i bezpiecznym poziomie. Generator jest dostępny w dwóch wersjach wydajnościowych, wytwarzających odpowiednio 5 i 10 g/h dwutlenku chloru. Ta ilość produktu jest wystarczająca do uzdatnienia do 12.5 m3/h wody – przy zastosowaniu generatora o wydajności 5 g/h ClO2 – oraz do 25 m3/h wody dla generatora większego o wydajności 10 g/h ClO2 przy maksymalnej dopuszczalnej dawce 0.4 mg ClO2 / l.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie zwalczania bakterii Legionella:

 • opracowania koncepcji
 • dostawy urządzeń
 • montażu
 • uruchomienia
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Typowe metody zwalczania bakterii Legionella (przegrzew, roztwory podchlorynu sodu) mają ograniczone działanie i stwarzają szereg problemów technicznych m. in.:

 • zagrożenie oparzeniem
 • możliwość uszkodzenia instalacji
 • zwiększenie ilości kamienia kotłowego
 • nie penetrują biofilmu przez co nie są w stanie usunąć nagromadzonych bakterii

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

Dwutlenek chloru staje się coraz powszechniej stosowanym środkiem dezynfekcyjnym przeciwko bakteriom Legionella

 • Dwutlenek chloru ma działanie dezynfekcyjne dużo bardziej skuteczne niż chlor w identycznym stężeniu.
 • Przedłużone działanie dwutlenku chloru zapobiega także skażeniu wtórnemu w przypadku braku przepływu wody.
 • Efekt selektywny; nie powstają toksyczne chloraminy lub związki trójchlorowcopochodne (TCM), a smak i zapach wody nie ulegają zmianie
 • Kluczową zaletą dwutlenku chloru jest to, że atakuje on i niszczy zarówno wolne czynniki chorobotwórcze, jak i biofilm oraz warstwy korozyjne.
 • Rozkład biofilmu zapobiega wtórnemu skażeniu instalacji wody.

Główne zalety Generatora Oxiperm-Pro:

 • Łatwy montaż i obsługa
 • Mała powierzchnia niezbędna do montażu naściennego
 • Wysoka niezawodność i dostępność do zespołów w czasie serwisu i obsługi
 • Przygotowany do instalacji drugiej pompy dozującej np. do wody zimnej
 • Zintegrowane urządzenie pomiarowo-regulacyjne stężenia ClO2 w wodzie
 • Zużycie chemikaliów mniejsze niż u konkurencji ( stosunek HCl do NaClO2 1:1)
 • Minimalna ilość produktów ubocznych, minimalne ryzyko technologiczne
 • Bezpieczna wartość pH w wodzie – eliminacja zagrożenia korozją

Generatory Oxiperm-Pro dodatkowo wyposażone są w:

 • zintegrowany sterownik z urządzeniem regulującym stężenie ClO2 w wodzie (po zainstalowaniu elektrody pomiarowej stężenia ClO2 w wodzie)
 • podłączenie dla dodatkowej pompy dozującej roztwór ClO2 np. do instalacji zimnej wody

Rys. 1: Schemat instalacji Generatora Oxiperm Pro.Systemy zwalczania bakterii Legionella. Generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro.

Dla zapewnienia prawidłowej ochrony instalacji wodnej przed bakteriami Legionella punkt dozowania powinien znajdować się możliwie najbliżej głównego przyłącza wody. W przypadku instalacji wody ciepłej punkt dozowania powinien być usytuowany w pobliżu podgrzewacza wody (kocioł, wymiennik ciepła – węzeł cieplny ), co pokazano na poniższym rysunku:

Rys. 2: Miejsca, w których system Oxiperm-Pro może być zintegrowany z instalacją wodną w budynku (punkty dozowania).
Systemy zwalczania bakterii Legionella. Generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro.

Wymiary Generatora Oxiperm Pro. Systemy zwalczania bakterii Legionella. Generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro.

Firma OMC ENVAG Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w dostawie kompleksowych rozwiązań w zakresie dezynfekcji wody, zarówno dla stacji uzdatniania wody, jak i obiektów użytkowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. 07.61.417)* oferujemy systemy zwalczania bakterii Legionella oparte na wytwarzaniu i dwutlenku chloru.

* Rozporządzenie dotyczy w szczególności limitów i sposobu kontroli bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, hotelach, pensjonatach, sanatoriach, domach wypoczynkowych itp.).

Firma OMC ENVAG dostarczyła, uruchomiła i zamontowała ponad wiele w szpitalach, hotelach, stacjach uzdatniania wody i parkach wodnych na terenie całej Polski m.in. w:

 • Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
 • Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
 • Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
 • Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. Świętej Rodziny
 • Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny
 • Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park
 • Nałęczowie Zdroju Sp. z o.o. Producentowi wody mineralnej Cisowianka
 • Hotel Le Merdien BRISTOL w Warszawie

Jesteśmy partnerem serwisowym firmy Grundfos na terenie Polski.

 

 Warning/wp-content/plugins/wp-views/application/controllers/cache/views/invalidator.php274
: array_intersect(): Expected parameter 1 to be an array, string given in on line