Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Przepływomierz ścieków do kanałów grawitacyjnych Signature Firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz Signature firmy Teledyne Isco służy do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, w dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Przepływomierz Signature jest urządzeniem dedykowanym przede wszystkim do stacjonarnych instalacji pomiaru przepływu.
Minimalny zestaw, składa się z przetwornika pomiarowego oraz sondy pomiaru prędkości i napełnienia AV (czujnik hydrostatyczny).
W zależności od wymagań oraz warunków pomiarowych, z przepływomierzem Signature można zintegrować dodatkowe sondy prędkości AV, ultradźwiekową oraz pęcherzykową sondę pomiaru napełnienia, ale również sondy pomiaru parametrów fizyko-chemicznych np. pH, temperatury itd.

Dzięki zastosowaniu rozbudowanego interfejsu komunikacyjnego oraz możliwości raportowania wyników pomiaru, przepływomierz stanowi kompaktowy system monitoringu przepływu i jakości ścieków.


ZASTOSOWANIE:

  • oczyszczalnie ścieków, w tym dopływy, odpływy oraz kontrola ilościowa ścieków pomiędzy poszczególnymi procesami technologicznymi;
  • kanały sanitarne oraz burzowe;
  • instalacje rozliczeniowe ścieków;
  • pomiary przepływu ścieków przemysłowych;
  • pomiary przepływu wód powierzchniowych
  • zintegrowane systemy monitoringu ilościowo-jakościowego wody i ścieków

 

Sondy pomiarowe napełnienia oraz prędkości

Sonda AV pomiaru prędkości i napełnienia Ultradźwiękowa sonda pomiaru napełnienia Pęcherzykowa sonda pomiaru napełnienia
Metoda pomiaru przepływu Bezpośredni pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego). Pomiar napełnienia w oparciu o emisję impulsu ultradźwiękowego i pomiar czasu powrotu echa odbitego od powierzchni strumienia. Pomiar napełnienia poprzez pomiar ciśnienia wstecznego wywieranego na pęcherzyki powietrza wydostające się z sondy pęcherzykowej.
Zakres pomiaru napełnienia 0,01 do 3,05 m 0,0 do 3.0 m 0,003 do 3,05 m
Dokładność pomiaru napełnienia maksymalne odchylenie ±0,1%  zakresu ±0.006m przy zmianach poziomu ? 0,3m @ 22°C
±0.009m przy zmianach poziomu ? 0,3m @ 22°C
±0.002m @ 22°C
Maksymalna dopuszczalna wysokość słupa cieczy 10,5m

Zakres pomiaru prędkości

-1,5 do +6,1m/s, dwukierunkowo
(minimalne napełnienie 2,5 cm)

Dokładność pomiaru prędkości

±0,03m/s / ±2%

Stabilność długookresowa lub współczynnik temperaturowy

±0,007 m/rok ±0.0002 x odległość (m) x odchylenie temperatury od 22 °C. ±0.0003 x napełnienie (m) x odchylenie temperatury od 22 °C.
Temperatura pracy 0 °do 70 °C -30° do 60°C -18° do 60°C
Materiał sonda: epoxy, CPVC, stal nierdzewna kabel: PVC PVDF PVC,  stal nierdzewna
Wymiary 1,9 x 3,3 x 15,2cm ?9.1 cm  x wys. 10.2 cm ?wew. 1/8” lub 1/16”

 

 

Specyfikacja:

Przepływomierz Signature

Wymiary 22,4×30,8×20,7cm (z systemem montażowym)
Materiał polifenylen
Stopień szczelności IP66
Zasilanie 100-240 VAC, 50/60Hz
Kompatybilne sondy sonda ultradźwiękowa pomiaru napełnienia
sonda pęcherzykowa pomiaru napełnienia
sonda AV pomiaru prędkości i napełnienia

Wejścia

SDI12
MODBUS ASCII/RTU
pH/temperatura

Programowanie

z poziomu klawiatury, oprogramowania Flowlink – port USB, zdalnie lub poprzez Ethernet

Kalkulacja przepływu

w oparciu o: metodę AV – bezpośredni pomiar prędkości i napełnienia, przelewy, zwężki, równanie Maninga, indywidualnie zdefiniowane pary punktów poziom-przepływ i poziom-przekrój poprzeczny
Rejestracja danych nie-ulotna pamięć typu flash, pojemność 512kB
interwał zapisu: 15, 30sek.,1,2,5,15,30 min., 1,2,4,12,24 godz.
szacunkowa pojemność: 180 dni rejestracji 5 parametrów  z interwałem 1minuta oraz dobowym raporcie wyników
Import danych pamięć flash USB
laptop z oprogramowaniem Flowlink – poprzez port USB
zdalnie, Ethernet
Wyjścia MODBUS ASCII/RTU
4-20mA – opcja
SMS alarm – opcja
Interfejs do podłączenia samplera – opcja

Plik do pobrania:

ISCO SIGNATURE