Dozowanie nawozów, pestycydów w rolnictwie i ogrodnictwie

Systemy dozowania dedykowane do rolnictwa i ogrodnictwa   Oferujemy systemy dozowania dedykowane do rolnictwa i ogrodnictwa. Pompy dozowania mogą być wykorzystywane np. przy uprawie borówki amerykańskiej, kwiatów ozdobnych, oraz nawożeniu upraw i sadów....

Dozowanie klejów w przemyśle papierniczym

Wykonujemy kompletne panele dozowania dedykowane do przemysłu papierniczego zapewniające niezawodne i precyzyjne dozowanie kleju m.in. na prasę zaklejającą. Projektujemy i wykonujemy tablice dozowania w kilku wariantach: z rotametrem oraz wtórnym rozcieńczaniem...

Dezynfekcja ścieków szpitalnych

Dezynfekcja ścieków szpitalnych, w tym wysokozakaźnych przy wykorzystaniu środków utleniających m.in. podchlorynu sodu   Podstawy Prawne Szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne są ustawowo zobowiązane do prowadzenia...
Sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) – monitorowanie, walidacja

Sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) – monitorowanie, walidacja

Wraz z rozwojem medycyny, techniki medycznej pojawia się w codziennym użyciu coraz więcej zaawansowanych technologicznie materiałów, dla których jedyną bezpieczną metoda sterylizacji jest metoda niskotemperaturowa. Takie kryteria spełnia sterylizacja tlenkiem etylenu...