Ochrona środowiska

Każdy system zarządzania ochroną środowiska wdrażany w polskich firmach musi spełniać nie tylko wszystkie wymagania prawne obowiązujące w Polsce, ale również dostarczać rzetelnych danych na temat bieżącego stanu naturalnego środowiska. Zastosowanie najnowszych technologii produkcji w szeroko rozumianym przemyśle dodatkowo zmniejsza negatywny wpływ na otoczenie procesów produkcyjnych.

Dostarczamy systemy i produkty które wyróżniają się przewagą technologiczną w sektorze ochrony środowiska. Integrujemy i wdrażamy technologie które sprostają najnowszym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Systemy i aplikacje dla branży ochrona środowiska

Pomiar emisji gazów cieplarnianych z gleby

Pomiar gazów cieplarnianych uwalnianych z gleby i wód powierzchniowych jest ważną częścią badania zmian klimatycznych. Istotne jest, aby wiedzieć w ja …

Pomiar rtęci w spalinach

Gasmet CMM System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu …

Stacja meteorologiczna

Czujnik wieloparametrowy WXT520 przeprowadza równocześnie kilka pomiarów sprawdzających aktualne warunki atmosferyczne. Dokonuje pomiarów takich czynn …

OMC Envag – nowoczesne technologie w ochronie środowiska

Jesteśmy polską firmą inżyniersko-handlową, która od 30 lat nieprzerwanie dostarcza swoim klientom ze wszystkich sektorów gospodarki wyłącznie najwyższej jakości produkty i usługi, w tym aparaturę kontrolno-pomiarową i systemy ochrony środowiska. Konsekwentne ukierunkowanie na stały rozwój i budowanie długofalowych relacji partnerskich z naszymi klientami sprawia, że jesteśmy solidnym, godnym zaufania partnerem. Podejmujemy również wiele działań mających na celu aktywne wspieranie krajowej gospodarki w procesie transformacji do przemysłu niskoemisyjnego. Systemy i technologie ochrony środowiska dostępne w ofercie OMC Envag stanowią ważną, ale względnie niewielką część naszego asortymentu, dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełnym wachlarzem naszych usług i produktów.

Produkty

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Przepływomierze wód powierzchniowych do koryt naturalnych oraz kanałów otwartych

Przepływomierze wody i ścieków do kanałów grawitacyjnych

Mierniki wieloparametrowe

Sondy wieloparametrowe

Przepływomierze wody i ścieków do kanałów grawitacyjnych

Mierniki wieloparametrowe

Mierniki wieloparametrowe do pomiarów różnych parametrów wody, ścieków itd, m.in. ph, przewodności, tlenu rozpuszczonego, TDS, zasolenia, ORP, azotanów, amoniaku, chlorków. Mierniki przenośne i stacjonarne, a także do pracy zarówno w terenie jak i w laboratorium.

Sondy wieloparametrowe

Sondy służące do pomiaru parametrów wód powierzchniowych firmy YSI. Istnieje możliwość pomiaru takich parametrów jak: głębokość, chlorofil, mętność, rodamina WT, fikocyjanina, pH/ORP, przewodnictwo, zasolenie, TDS, tlen rozpuszczony, chlorki, amoniak, azotany, PAR. Pomiar na głębokości do 200 m Konfigurowane według potrzeb użytkownika.