Cementownie

Technologia produkcji cementu wymaga dużych ilości energii, której koszty mogą stanowić nawet połowę kosztów produkcji. Ponadto branża cementowa musi do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Aby ułatwić osiągnięcie tego celu podmiotom z branży cementowej oferujemy szeroki wachlarz zaawansowanych rozwiązań w zakresie kontroli i monitoringu emisji, a także najwyższej klasy elementy instalacji gazów technicznych.

Dostarczamy systemy i produkty które wyróżniają się przewagą technologiczną w sektorze cementowni. Integrujemy i wdrażamy technologie które sprostają najnowszym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Systemy i aplikacje dla cementowni

Kontrola parametrów i sterowanie w obiegach chłodzenia

Oferujemy kompleksowe rozwiązania kontroli podstawowych pomiarów, kluczowych dla zachowania optymalnych parametrów wody chłodzącej, takich jak: pH, Re …

Systemy monitoringu stanu technicznego płaszcza pieca obrotowego

Monitorowanie stanu technicznego płaszcza, wymurówki i pierścieni płaszcza pieca obrotowego za pomocą kamery termowizyjnej poprzez analizę rozkładu te …

OMC Envag – innowacyjne i wydajne rozwiązania dla branży cementowej

 

Od 30 lat dostarczamy naszym klientom wyłącznie najwyższej jakości produkty dla przemysłu, systemy kontrolno-pomiarowe i szeroki wachlarz usług w oparciu o ekspercką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie. Dzięki ukierunkowaniu na długofalową współpracę i nieustanny rozwój jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym, aktywnie wspierającym transformację polskiej gospodarki w kierunku przemysłu niskoemisyjnego. Oferujemy również kompleksowe doradztwo, dobierając rozwiązania dla naszych klientów tak, by optymalnie spełniały ich oczekiwania. Urządzenia i maszyny dla branży cementowej to jedynie część asortymentu OMC Envag, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Produkty

Systemy monitoringu emisji

Analizatory gazów

Elementy instalacji gazów technicznych

Mierniki i detektory gazów

Pyłomierze

Palniki gazowe

Palniki zapalające

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych

Przepływomierze wody i ścieków

Systemy monitoringu emisji

Ciągłe systemy monitoringu emisji i imisji CEMS zgodny z normą PN-EN 14181 dostarczany w systemie pod klucz do elektrowni, elektrociepłowni spalarni odpadów, osadów i cementowni. Przenośny system do pomiarów emisji spalin, LZO ibiogazu zgodny z metodykami wyszczególnionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Analizatory gazów

Oferujemy stacjonarne i przenośne analizatory gazów w obudowach przenośnych, przemysłowych i przeciwwybuchowych ATEX. Nasze mierniki i analizatory wieloskładnikowe mogą służyć do pomiaru stężeń kilkudziesięciu gazów. Różne metody pomiarowe: podczerwień IR, FTIR, NDIR, paramagnetyczne, cyrkonowe, chemiluminescencja CLD, detekcja płomieniowa FID, analizatory wielogazowe. Pomiar spalin, biogazu, lotnych związków organicznych LZO, poszczególnych węglowodorów, atmosfery pieca. Mieszalniki gazów wzorcowych.

Elementy instalacji gazów technicznych, gazów specjalnych o wysokiej czystości oraz cieczy.

Elementy instalacji gazów technicznych, gazów specjalnych o wysokiej czystości oraz cieczy. Oferujemy wykonanie kompletnych instalacji gazów specjalnych, technicznych oraz sprzedaż elementów armatury takich jak : reduktory gazu, zawory, filtry, połączenia sztywne i elastyczne, szybkozłącza firmy Rotarex do zastosowań: przemysłowych, kriogenicznych, LPG, CNG, wysokiej czystości i toksycznych. System połączeń Serto: złączki, wężyki, rurki ze stali, miedzi, brązu, PVDF, PA, niskich i wysokich temp. i ciśnień, czynników agresywnych, toksycznych także spożywczych. Rotarex : Najwyższej jakości elementy do gazów czystych i UHP: reduktory, punkty poboru, panele rozprężania, zawory, filtry i złączki

Mierniki i detektory gazów

Mierniki i detektory gazów toksycznych i wybuchowych, metanomierze i eksplozymetry, tlenomierze, wykrywacze czadu,  analizatory lotnych związków organicznych LZO / PID, mierniki promieniowania i radiacji, rurki wskaźnikowe / kolorymetryczne, mierniki i systemy bezprzewodowe z komunikacją radiową.

Pyłomierze

W ofercie znajduje się cała gama pyłomierzy do ciągłego monitorowania stężeń pyłu w gazach odlotowych wykorzystujących metody optyczne oraz tryboelektryczną, Pyłomierze służące do monitoringu emisji posiadają certyfikat QAL1 zgodni z normą EN 15267 – 3 oraz PN – EN 14181. W zależności od parametrów mierzonych spalin oferowane są pyłomierze in-situ lub ekstrakcyjne. Podstawowe zastosowania to ciągły monitoring emisji oraz kontrola sprawności filtrów. W ofercie znajdują się również pyłomierze imisyjne i poborniki wysokoobjętościowe do pomiaru zapylenia powietrza

Palniki gazowe

Palniki na gaz ziemny, gaz LPG lub gaz technologiczny, o mocy od 15 kW do 4,5 MW. Stosowane w przemyśle metalurgicznym, w piecach hartowniczych, wyżarzających, ceramicznych, klinkierowych, w przemyśle chemicznym. Maks. temperatura powietrza do spalania: do 400 C.

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Stacjonarne, przenośne i przewoźne próbopobieraki ścieków i wody, pracujące w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Normę ISO 5667. Umożliwiają pobór prób w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz pomiar i rejestrację parametrów fizyko-chemicznych, a także stworzenie stacji monitoringu środowiska.

Przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych

Przenośne i stacjonarne przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych, stosowane do pomiaru przepływu w kanałach otwartych, rurociągach całkowicie wypełnionych oraz pracujących pod ciśnieniem, a także ciekach naturalnych.