Gaz ziemny wydobycie i dystrybucja

Dostarczamy systemy i produkty które wyróżniają się przewagą technologiczną w sektorze wydobycia i dystrubucji gazu.

Integrujemy i wdrażamy technologie które sprostają najnowszym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Systemy monitoringu emisji

Chromatografy

Analizatory procesowe

Procesy spalania

Pobór próbek wody i ścieków

Systemy monitoringu emisji

Ciągłe systemy monitoringu emisji i imisji CEMS zgodny z normą PN-EN 14181 dostarczany w systemie pod klucz do elektrowni, elektrociepłowni spalarni odpadów, osadów i cementowni. Przenośny system do pomiarów emisji spalin, LZO ibiogazu zgodny z metodykami wyszczególnionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Chromatografy

Modułowe chromatografy budowane dla określonego przez użytkownika zakresu pomiarowego jak i dedykowane mikro chromatografy dla standardowych zastosowań, chromatografy w wersji EX z certyfikatem ATEX oraz do zabudowy w strefie bezpiecznej, chromatografy do zabudowy w kontenerze lub bezpośrednio na instalacji.

Analizatory procesowe

Precyzyjne pomiary stężeń gazów, z wyjątkowo wysoką dokładnością i szybką reakcją, zarówno w prostych jak i złożonych mieszaninach.

Obszerna oferta rozwiązań związanych bezpośrednio z procesami spalania

 • Systemami dozoru (skanerami) płomienia dla układów jednopalnikowych, wielopalnikowych, wielopaliwowych oraz wielopaliwowych-wielopaliwowych.
 • Palnikami zapalającymi/pilotowymi
 • Palnikami gazowymi
 • Palnikami olejowymi
 • Palnikami low NOx
 • Automatyką palnikową i systemami sterowania
 • Kontrolą procesu spalania
 • Zapalarkami wysokoenergetycznymi i wysokonapięciowymi
 • Kamerami termowizyjnymi z termografią do obserwacji procesów wysokotemperaturowych w tym procesów spalania
 • Wspomaganiem optymalizacji spalania
 • Zapalarkami plazmowymi
 • Systemami zpalającymi do pochodni
 • Doradztwem technicznym oraz doradztwem projektowym
 • Innymi zagadnieniami związanymi z inicjowaniem, przebiegiem i optymalizacją procesu spalania

Pobór próbek wody i ścieków

Stacjonarne, przenośne i przewoźne próbopobieraki ścieków i wody, pracujące w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Normę ISO 5667. Umożliwiają pobór prób w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz pomiar i rejestrację parametrów fizyko-chemicznych, a także stworzenie stacji monitoringu środowiska.

Automaty do poboru próbek wody i ścieków (zg. z Normą 5667/10)

 • Pobór prób zgodnie z Normą 5667/10 oraz Rozporządzeniami Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Przechowywanie pobranych prób poniżej 4oC, pomiar i rejestracja temp. w komorze prób przez cały cykl poboru
 • Pobór prób proporcjonalnie do przepływu ścieków
 • Ciągły pomiar i rejestracja pH i temperatury w pamięci automatu
 • Wysokość podnoszenia do 8,5m