Kategorie produktów

Zapalarki elektryczne do palników przemysłowych

Elektryczne zapalarki o wysokiej energii wyładowania iskrowego do zapalania iskrowego gazowych i olejowych palników przemysłowych. Wysoka energia wyładowania iskrowego uzyskiwana jest dzięki rozładowaniu wysokonapięciowego kondensatora poprzez układ tyrystorowy.