Kategorie produktów

System wideo i termografia komputerowa komory spalania

Do monitorowania procesów spalania w kotłach energetycznych węglowych i mazutowych, w piecach do wypalania wapna/klinkieru, w piecach do spalania odpadów. Umożliwia bieżącą analizę rozkładu temperatur w komorze paleniskowej a także zapis rozkładu temperatury płomienia lub temperatury w zadanych punktach strefy płomienia. Pozwala na szybką reakcję operatora w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w rozkładzie temperatury płomienia i tym sam pozwala poważne oszczędności na remontach i paliwie.