Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

System D-VTA 200 DURAG

Kompletny i sprawdzony przemysłowo system do analizy wideo i termografii procesów wysokotemperaturowych w komorach spalania. Umożliwia bieżącą analizę rozkładu temperatur w komorze paleniskowej, a także zapis rozkładu temperatury płomienia lub temperat …

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Kompletny i sprawdzony przemysłowo system do analizy wideo i termografii procesów wysokotemperaturowych w komorach spalania. Umożliwia bieżącą analizę rozkładu temperatur w komorze paleniskowej, a także zapis rozkładu temperatury płomienia lub temperatury w zadanych obszarach strefy płomienia. Głównym elementem systemu jest szerokokątna kamera mogąca pracować w temperaturze do 2000°C. System D-VTA 200 pozwala na szybką reakcję operatora w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w rozkładzie temperatury płomienia i tym samym pozwala na poważne oszczędności z tytułu remontów i paliwa.

Główne aplikacje systemu:

  • obserwacja i analiza frontu płomienia na palenisku rusztowym,
  • obserwacja i wykrywanie anomalii w paleniskach pyłowych,
  • kontrolowanie spalania biomasy lub odpadów (MSW, RDF),
  • optymalizacja wtrysku amoniaku w instalacjach SNCR,
  • instalacje spalające niestandardowe paliwo.

 

Znajduje szczególne zastosowanie w:

  • kotłach energetycznych węglowych i mazutowych,
  • w piecach do wypalania wapna/klinkieru,
  • w spalarniach odpadów.

 

Kamera D-FS 2
System D-VTA 200