Laboratoria, instytuty i uczelnie

Dostarczamy systemy i produkty które wyróżniają się przewagą technologiczną w sektorze laboratoriów, instytutów i uczelni.

Integrujemy i wdrażamy technologie które sprostają najnowszym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Produkty dla laboratoriów

Kompleksowe wyposażenie laboratoriów wodociągów, oczyszczalni ścieków, sanepidów, instytucji naukowych, elektrowni, elektrociepłowni, laboratoriów ochrony środowiska, itp. Laboratoryjna i przenośna aparatura do analizy parametrów: wody, wód powierzchniowych, ścieków, osadów, gleby, żywności.

Mierniki wieloparametrowe

Aparatura laboratoryjna i terenowa

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Przepływomierze wód powierzchniowych do koryt naturalnych oraz kanałów otwartych

Przepływomierze wód powierzchniowych do koryt naturalnych oraz kanałów otwartych

Przepływomierze wody i ścieków do kanałów grawitacyjnych

Mierniki wieloparametrowe

Mierniki wieloparametrowe do pomiarów różnych parametrów wody, ścieków itd, m.in. ph, przewodności, tlenu rozpuszczonego, TDS, zasolenia, ORP, azotanów, amoniaku, chlorków. Mierniki przenośne i stacjonarne, a także do pracy zarówno w terenie jak i w laboratorium.

Systemy i aplikacje dla laboratoriów, instytutów i uczelni

Analiza barwy

Posiadamy w ofercie szereg różnego rodzaju asortymentu do pomiaru barwy zarówno ciał stałych jak i substancji płynnych. Nasze urządzenia w postaci zaa …

Automatyczny pobór próbek wody i ścieków

Stacjonarne, przenośne i przewoźne automaty do poboru prób wody i ścieków amerykańskiej firmy Teledyne Isco pracują w oparciu o Rozporządzenie Ministr …

Pomiar emisji gazów cieplarnianych z gleby

Pomiar gazów cieplarnianych uwalnianych z gleby i wód powierzchniowych jest ważną częścią badania zmian klimatycznych. Istotne jest, aby wiedzieć w ja …

Pomiary spektrofotometryczne

OMC ENVAG dysponuje szeroką gamą różnego rodzaju spektrofotometrów VIS oraz UV-VIS jak i prostszych urządzeń w postaci fotometrów jedno- lub kilku- pa …