Kategorie produktów

Luminometry

Urządzenia do pomiaru luminescencji i chemiluminescencji przeznaczone do szerokiego zakresu analiz takich jak: mykoplazmy, analiza ATP, DNA/RNA, genów reporterowych, analiz immunochemicznych. Berthold Detection Systems.