Kategorie produktów

Flokulatory

Flokulatory lub inaczej jar testy posiadają szereg zastosowań: - testowanie skuteczności flokulantów lub środków wytrącających - test wymywalności, przeprowadzany na odpadach stałych, które mają zostać przesłane na wysypisko, w którym stosuje się rozcieńczony kwas octowy lub wodę nasyconą dwutlenkiem węgla w celu wykrycia obecności toksycznych metali ciężkich. Metoda zgodna z ASTM D2035