Systemy i aplikacje przemysłowe

Branże

Zastosowania:

Dezynfekcja ścieków szpitalnych


Dezynfekcja ścieków szpitalnych, w tym wysokozakaźnych przy wykorzystaniu środków utleniających m.in. podchlorynu sodu

 

Podstawy Prawne

Szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne są ustawowo zobowiązane do prowadzenia dezynfekcji ścieków. Obliguje je do tego Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

 

Metody dezynfekcji ścieków

Sposób dezynfekcji ścieków zależy od wielu czynników:

 • rodzaju ścieków i procesów zastosowanych przed dezynfekcją
 • składu biologicznego ścieków (ilość i jakość drobnoustrojów)
 • sposobu wykorzystania oczyszczonych ścieków

W zależności od ww. kluczowych czynników stosowane są dwie główne metody dezynfekcji ścieków szpitalnych:

 • wykorzystanie lamp UV
 • dezynfekcja podchlorynem sodu

Podchloryn jest najbardziej popularnym środkiem dezynfekcyjnym, który skutecznie unieszkodliwia mikroorganizmy: bakterie, wirusy oraz grzyby. Jego skuteczność została potwierdzona w trakcie wielu lat eksploatacji w obiektach na całym świecie.

 

Wiedza i doświadczenie

Jako firma OMC Envag mamy 30 lat doświadczenia w aplikacjach związanych z dezynfekcją wody i ścieków.  Współpracujemy z klientami począwszy od wykonania doboru urządzeń, wykonania koncepcji, współpracy przy projekcie, dostawie urządzeń, montażu na miejscu, rozruchu instalacji oraz szkoleniu załogi.

Posiadamy konkretne rozwiązania, oparte o dezynfekcję z wykorzystaniem podchlorynu sodu:

 • dla mniejszych wydajności jest to dozowanie roztworu podchlorynu z wykorzystaniem pomp dozowania marki Grundfos wraz z akcesoriami i są to gotowe stacje dedykowane dla średnich przepływów ścieków:
  • do 3m3/h,
  • do 8m3/h
  • powyżej 8m3/h

Najpopularniejsze modele pomp wykorzystywane w tych aplikacjach to: Grundfos Smart S DDA, Grundfos Smart S DDC, Grundfos Smart S DDE.

 • dla większych wydajności wykorzystanie elektrochloru tj. produkcja podchlorynu sodu z soli kuchennej

 

Gotowe stacje dozowania dla typowych przepływów posiadamy dostępne od ręki!

 

 

Zakres oferty w praktyce

Dezynfekcja ścieków szpitalnych w tym zakaźnych (z oddziałów zakaźnych) przy użyciu (dozowaniu) podchlorynu może być wykonywana z wykorzystaniem różnych procesów:

 • proces porcjowy: do zbiornika wyrównawczego o znanej pojemności trafia pewna ilość ścieków, następuje dozowania środka dezynfekcyjnego z zachowaniem odpowiedniego czasu kontaktu, po tym czasie ścieki są odprowadzane do kanalizacji
 • proces z wykorzystaniem przepływomierza ścieków: sterowanie wydajnością pompy dozowania odbywa się z uwzględnieniem zmieniającego się strumienia ścieków
 • proces z wykorzystaniem dozowania kalendarzowego (godzinowego), strumień ścieków w szpitalu zmienia się w trakcie trwania doby i charakteryzuje się dwoma szczytami produkcji ścieków: poranną oraz popołudniową. Pompy Grundfos Smart DDA oferowane przez OMC Envag posiadają funkcję automatycznej zmiany wydajności pompy w ciągu doby, konkretne nastawy są wprowadzane przez obsługę na podstawie obserwacji zużycia wody.
 • ręczna zmiana wydajności pompy przez przeszkolonego pracownika obiektu, w tym przypadku najlepiej sprawdzają się ekonomiczne pompy Grundfos DDE oraz Smart DDC wyposażone w wyświetlacz

 

W naszych systemach wykorzystujemy asortyment GRUNDFOS wraz z armaturą:

 • pompy dozowania Grundfos, w tym modele Smart, DMX, DMH
 • zawory stopowe z czujnikiem poziomy/lance ssące Grundfos
 • zawory dozowania Grundfos
 • zawory wielofunkcyjne/zawory stabilizacji/zawory nadmiarowe (przelewowe) Grundfos
 • zbiorniki z miejscem na pompę

Dostarczamy również kompletne rozwiązania panelowe.

 

Właściwe dobrane urządzenia pozwolą na efektywne,
sprawne oraz długotrwałe działanie układu.

 

 

 

Dezynfekcja ścieków szpitalnych zastosowania:

Sektor medyczny i farmaceutyczny
Dezynfekcja ścieków
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego systemu, skontaktuj się z nami: