Systemy i aplikacje przemysłowe

Zastosowania:


Branże

Inspekcja zrzutów ścieków


Przenośne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych GLS / 3700 / 6712 firmy TELEDYNE ISCO

Przenośne urządzenia do poboru prób służą do automatycznego poboru prób wód powierzchniowych oraz ścieków w warunkach terenowych. Pobór prób może być realizowany w oparciu o czas, przepływ lub parametry fizykochemiczne. Urządzenia wyróżniają się wysoką dokładnością poboru zaprogramowanych objętości, a także szerokimi możliwościami konfiguracji bute …

Zobacz również: