Systemy i aplikacje przemysłowe

Zastosowania:


Branże

Ścieki przemysłowe


Szybki pomiar ChZT online bez odczynników analizator QuickCOD ultra

Ścieki przemysłowe rafineryjne surowe, z procesów chemicznych, czy ścieki z zakładów mleczarskich, papierniczych lub farbiarstwa: QuickCOD_ultra oferuje niespotykaną elastyczność oraz możliwość pracy w różnorodnych zastosowaniach i z różnymi typami ścieków. Analizator wykorzystuje technikę oznaczania ChZT, która nie wymaga użycia toksycznych odczyn …

Zobacz również: