OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 16:00

+48 22 858 78 92

GASMET Continuous Mercury Monitoring System AutoQAL (CMM AutoQAL)

Gasmet CMM AutoQAL to kompletny system monitoringu emisji, zaprojektowany w celu spełnienia przepisów dotyczących standardów ciągłego pomiaru rtęci w różnych źródłach spalania oraz stanowi doskonałe rozwiązanie dla wymagających przemysłowych warunków p …

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Gasmet CMM AutoQAL to kompletny system monitoringu emisji, zaprojektowany w celu spełnienia przepisów dotyczących standardów ciągłego pomiaru rtęci w różnych źródłach spalania oraz stanowi doskonałe rozwiązanie dla wymagających przemysłowych warunków pomiarowych.

Gasmet CMM AutoQAL posiada zintegrowane certyfikowane narzędzie do walidacji QAL3, które szybko i łatwo wykonuje automatyczne testy zapewnienia jakości QAL3. Dzięki temu specjalnemu narzędziu koszty operacyjne są zminimalizowane, ponieważ nie są potrzebne zewnętrzne usługi do wykonania testów QAL3.

Opierając się na sprawdzonych technologiach, jest to solidny, niezawodny i ekonomiczny system pomiarowy spełniający najnowsze standardy. Charakteryzuje się długoterminową stabilnością oraz wysoką dyspozycyjnością >99%.

ZASTOSOWANIE

 • spalarnie odpadów
 • cementownie
 • obiekty LCP

Gasmet CMM AutoQAL, czyli system monitoringu emisji rtęci to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu emisji rtęci. System uzyskał certyfikat QAL1 wydany przez TUV oraz MCERTS. Jest to idealne rozwiązanie do ciągłego pomiaru rtęci w strumieniach gorących, mokrych oraz korozyjnych gazów.

METODA POMIAROWA

Gasmet CMM wykorzystuje metodę atomowej fluorescencji zimnych par (ang. Cold Vapour Atomic Fluorescence, skr. CVAF), która charakteryzuje się wysoką czułością.
Analizator rtęci wykorzystujący tę zasadę pomiaru posiada następujące zasadnicze komponenty:

 • lampa rtęciowa emitująca światło ultrafioletowe o długości fali specyficznej dla rtęci (253,7 nm);
 • przepływowa cela pomiarowa, w której wiązka pomiarowa emitowana przez lampę UV prześwietla przepływającą próbkę gazu;
 • powielacz fotoelektronowy UV, pełniący rolę detektora umożliwiającego wykrywanie pojedynczych fotonów, zamontowany pod kątem 90° w stosunku do lampy UV;
 • pułapkę optyczną, płytki polaryzacyjne, oraz inne elementy służące do eliminowania światła, które nie weszło w reakcję z rtęcią.

Do detektora UV nie dociera światło bezpośrednio emitowane przez lampę z uwagi na pułapki optyczne eliminujące ten rodzaj światła, a także geometrię układu pomiarowego (90°). Jedynym sygnałem odbieranym przez detektor jest światło fluorescencyjne pochodzące od atomów rtęci obecnych w badanym gazie.

Limit detekcji analizatora Gasmet CMM AutoQAL wynosi 0,02 µg/m3, a najniższy certyfikowany zakres pomiarowy  0-5 µg/m3, co w konsekwencji pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Jednocześnie najwyższy certyfikowany zakres pomiarowy systemu to aż 1000 µg/m3, co umożliwia, pomiar wyższych pików bez żadnych zmian sprzętowych.

Jeżeli w przyszłości limity emisji ulegną zaostrzeniu, to ze względu na swoje wyjątkowe parametry wykonawcze (wykrywalność i niepewność pomiaru) system z pewnością spełni nowe wymagania.

Dzięki zintegrowaniu generatora azotu i par rtęci uruchomienie systemu CMM, wymaga wyłącznie podłączenia sprężonego powietrza i zasilania elektrycznego.

Aby można było mierzyć ślady rtęci na poziomie mikrogramów z tak niezwykłą dokładnością, oprócz samej metody pomiarowej CVAF, system posiada szereg specjalistycznych rozwiązań technicznych. Należy do nich między innymi:

 • automatyczny test QAL3, który zminimalizowane przestoje dzięki szybkiej i łatwej kalibracji. Wbudowany generator gazu testowego z możliwością sprawdzenia zarówno Hg0, jak i HgCl2 oznacza, że nie ma już potrzeby stosowania zewnętrznych kalibratorów do przeprowadzenia procedury QAL3. Wszystkie czynności związane z procedurą QAL 3 wykonywane są za pomocą jednego przycisku.
 • rozcieńczanie próbki zapewniające minimalizowanie interferencji powodowanych obecnością gazów zakłócających pomiar rtęci takich jak SO2,
 • powlekanie elementów mających kontakt z próbką, specjalną powłoką zapobiegającą przylepianiu się cząstek rtęci na powierzchni materiałów,
 • wysokosprawny dwustopniowy przedmuch wsteczny flirtu cząstek stałych

Wybierając Gasmet CMM AutoQAL otrzymujesz:

 • najdokładniejszy analizator na świecie
 • najniższy certyfikowany zakres pomiarowy
 • wyniki w czasie rzeczywistym (brak opóźnienia sygnału
 • śledzenie procesu i emisji w czasie rzeczywistym (w przeciwieństwie do metod nieciągłych/półciągłych, takich jak pułapki sorbentowe)
 • wgląd w kontrolę procesu (optymalizacja oczyszczania gazów spalinowych)
 • system automatyczny AutoQAL, w którym analizator wykonuje kalibracje QAL3 automatycznie

Specyfikacja:

 

Specyfikacja systemu CMM AutoQAL

Zasada pomiaru Fluorescencja atomowa zimnych par (CVAF) z filtracją ekstrakcyjną, rozcieńczaniem i konwersją termiczną
Zakres pomiarowy Minimalny certyfikowany zakres 0 – 5 µg/m³
Maksymalny certyfikowany zakres 0 – 1000 µg/m³
Limit detekcji 0,02 µg/m³
Zasilanie Wersja standardowa 400 V AC, 3 x L+N+PE
3 x 16 A (linia próbkowania 2-14m), 3 x 32 A (linia próbkowania 15-30m
Pobór mocy ~8kW przy linii próbkowania 25m
Wersja USA 200 V AC, 3 x L+N+PE
Czas odpowiedzi Zazwyczaj < 120 s, w zależności od długości linii próbkowania
Dryft < 2% zakresu pomiarowego na 24-godzinny interwał kalibracji (punkt zerowy, kalibracja zakresu i liniowość)
Sonda do pobierania próbek Podgrzewana sonda z filtrem cząstek stałych, monitorowaniem przepływu i rozcieńczaniem próbki
Generator gazu testowego dla Hg0 Wytwarzanie oparów ze źródła nasyconego i rozcieńczenia

Interwał kalibracji punktu zerowego: 24 godziny (regulowane) Hg0-interwał kalibracji zakresu: 24 godziny (regulowany)

Narzędzie do sprawdzania poprawności QAL3 Automatyczny HgCl2 testowy generator gazu.

Okres walidacji 4 tygodnie

Długość podgrzewanej linii próbkowania Standardowa wersja 230 V: 2 – 35 m (w zależności od lokalizacji)
Wersja US 115 V: 2 – 14 m (w zależności od lokalizacji
Sygnały wejściowe Zewnętrzne sterowanie trybem czuwania
Sygnały wyjściowe 5 styków stanu urządzenia: alarm systemowy, zgłoszenie serwisowe, stan konserwacji, ważność wyników i alarm stężenia 4 sygnały analogowe (4 – 20 mA) dla danych pomiarowych
Obudowa Wymiary (wys. x szer. x gł.):

Jednostka sterująca 212 x 61 x 70 cm (klimatyzator na górze)

Materiał: Stal malowana piecowo/proszkowo
Klasa IP: IP54
Waga Sonda do pobierania próbek Około 27 kg
Szafa pomiarowa Około 230 kg
 

Parametry gazu

Temperatura próbki gazu < 400 °C (maks. w kominie)
Ciśnienie próbki gazu 0,9 – 1,2 bar (w kominie)
Zawartość pyłu w próbce gazu 0 – 2g/m³
 

Warunki pracy

Temperatura otoczenia szafy pomiarowej 5 – 40°C
Temperatura otoczenia sondy do pobierania próbek -20 – 50°C
Powietrze AKP Jakość 6 – 10 bar, bez oleju,

punkt rosy < -5 °C

Zużycie 60 l/min